Stopařův průvodce po Galaxii

Stopařův průvodce po Galaxii ke stažení jako PDF

Abeceda

Abeceda je dohodnutá soustava znaků, které řadíme vedle sebe a vytváříme tím slova, věty a celé sdělení. Na planetě Zemi je celá řada abeced, ale nejrozšířenější je takzvaná latinská abeceda. I ta je v používání různých národů roztříštěná, protože kdejaký pidinárod si k jednotlivým písmenům přidává háčky, čárky, kroužky, stříšky, tečky, písmena škrtá či doplňuje úplně nové vlastní znaky. Tento chaos (pro Zemi tak typický) se překvapivě snaží trochu zmírnit jen lidé, zabývající se zvláštní disciplínou – šifrovacími hrami. Tito průkopníci (v jiných ohledech ovšem blouznivci) říkají, že písmen v abecedě je 26 a to: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ostatní písmena jsou bláboly. Zajímavé je, že si s tím při šifrovacích hrách vystačí a to i v případě, že abecedy jejich mateřských národů mají více či méně příměsí háčků, čárek, kroužků, teček atakdále.

Alfabeta
Speciální abeceda Řeků. Tento pozemský národ se vyznačuje především tím, že má vše extra jinak než všechny ostatní národy. Tedy i jejich abeceda je úplně jiná a nikdo jí nerozumí, zpravidla ani sami Řekové.

Alkohol
Bezbarvá prchavá kapalina, která vzniká kvašením cukrů a má euforizující účinky na jisté formy života na bázi uhlíku. Nejlepší existující drink je Pangalaktický megacloumák.

Anděl strážce
Člověk, který nabídne svou pomoc až poté, co byla všechna práce odvedená.

Babylon
Zvláštní metoda pro umisťování dopravních značek.

Babylonská rybka
Malá, žlutá rybka, trochu se podobá pijavici. Je to snad nejpodivnější tvor ve vesmíru. Živí se myšlenkovou energií, přijímanou nikoli od svého nositele, nýbrž z okolí. Má schopnost absorbovat a zpracovávat na živiny veškeré podvědomé frekvence této myšlenkové energie. Do mysli nositele vypouští své exkrementy v podobě telepatické matrice, vzniklé spojením vědomých myšlenkových frekvencí s nervovými signály přijímanými z řečových center mozku, který vysílá. Praktický důsledek toho všeho je, že když si strčíte babylónskou rybku do ucha, okamžitě rozumíte čemukoliv, ať je to řečeno jakoukoli formou jazyka. Řečová schémata, která skutečně slyšíte, se dekódují podle myšlenkové matrice, kterou do vaší mysli uložila babylónská rybka. Skutečnost, že se něco tak nepochopitelně užitečného mohlo vyvinout pouhou náhodou, je tak bizarně nepravděpodobnou shodou okolností, že někteří myslitelé se rozhodli považovat to za konečný a nezvratný důkaz Boží neexistence. Argumentace vypadá následovně: ‚Odmítám prokazovat svou existenci,‘ praví Bůh, ‚protože důkaz je v rozporu s vírou a bez víry nejsem nic.‘ ‚Jenže,‘ namítne člověk, ‚babylónská rybka, to byla smrtelná chyba. Nemohla se přece vyvinout náhodou. To je důkaz, že existuješ, a tudíž, podle tvého vlastního tvrzení, neexistuješ. Q.E.D.‘ ‚Ach jo, to mě nenapadlo,‘ řekne Bůh a promptně zmizí v obláčku logiky. ‚To to ale bylo snadné,‘ libuje si člověk, a protože ještě nemá dost, dokáže, že černé je bílé, a na nejbližším přechodu ho zajede auto. Většina předních teologů tvrdí, že celý tenhle spor je naprostá ptákovina. To ovšem nezabránilo Úlonu Colufidovi, aby nevydělal slušné jmění na knize Bůh to může zabalit, v níž použil této debaty jako ústředního motivu. A zatím nešťastná babylónská rybka tím, že odstranila veškeré překážky v komunikaci mezi různými rasami a kulturami, způsobila víc krveprolití než cokoliv jiného v historii stvoření.“

Basový klíč
Hudební značka, která označuje hudební part s notami proklatě nízko. V notové osnově uvozené basovým klíčem je na první dolní lince nota G. Nota C je tedy dokonce na druhé lince pod notovou osnovou. Zápis s basovým klíčem je oblíbený u řady metalových kapel Galaxie, které zároveň skládali své texty tak, že vynechávali v textu písmena. Tedy právě ta písmena, jejichž noty ve skladbě hráli. Uvedený postup nebyl příliš úspěšný. Jednou ale někoho napadlo proces obrátit, smysluplný text vznikne vynecháním hraných not.

Bečice
Zvuk sluncem spáleného stehna odlepujícího se od umělohmotné židle.

Běhánky
Běh “aby se neřeklo”. Chodci, kteří najednou začnou přecházet rovnou před přijíždějícím vozidlem, většinou na řidiče mávnou a pak začnou s běhánkami. Vytváří se tím iluze, že chodec spěchá, aniž by to mělo nějaký skutečný dopad na rychlost, jakou se pohybuje.

Běluň
Tekutina, která vyšplíchne, když si vymáčknete beďár.

Besednice
Jednotka konverzace. Besednice určuje délku, hlasitost a míru trapnosti vaší poznámky pronesené ve chvíli, kdy všichni ostatní z nevysvětlitelných důvodů zároveň zmlkli.

Bezděkov
Pohled v očích člověka, z něhož poznáte, že je příliš opilý, než aby pochopil cokoli z toho, co jste mu během posledních dvaceti minut líčili.

Bezno
Jednotka času a bezhlučnosti, která je definována jako okamžik mezi zavřením dveří u výtahu a jeho rozjezdem.

Blažím
Příjemný pocit v prstech u nohou, když člověk v holinách šlápne do chladné kaluže.

Blovice
Zbytky z přípravy či konzumace pokrmu, které člověk schovává v lednici, ačkoli dobře ví, že je nikdy nezužitkuje.

Braillovo písmo
Zajímavý pokus pozemšťana jménem Braille vytvořit písmo, které je čitelné pro slepce. Vychází z předpokladu, že písmo lze zobrazit pouze grafickými značkami vnímanými zrakem. Tento předpoklad je samozřejmě mylný, nicméně umožnil vznik písma, jehož jednotlivé značky lze vnímat hmatem, což je na Zemi dosti unikátní. Jednotlivá písmena či jiné značky tvoří soustava 1-6 teček vystupujících, či naopak vyrytých do podkladu. Tečky jsou vždy uspořádány v rastru 2 vodorovně a tři svisle. Takováto matrice má 63 kombinací, což umožňuje mít samostatný znak nejen pro základní písmena, ale i písmena s diakritikou či interpunkční znaménka.

Branka
Pouliční tanec. Oba tanečníci k sobě přistoupí z opačného směru a slušně se pokusí tomu druhému vyhnout. Úkrok doleva, úkrok doprava, omluví se, znovu úkrok doleva, znovu se omluví, vrazí do sebe a celé se do opakuje dál podle potřeby.

Broumy
Všelijaké pohvizdování, broukání či notování, které lze zaslechnout při návštěvě veřejných záchodků. Lidé v kabinkách tímto způsobem příchozímu signalizují, že je obsazeno a že na dveřích chybí zámek.

Bujesily
Silná nutkání roztočit se v prostředku městské hromadné dopravy kolem tyče na držení.

Brník
Člověk v kostele za vámi, který nadšeně zpívá alespoň o tři čtvrtě tónu falešně.

Bystřec
Moment, kdy si člověk, který leží v posteli a vyčkává, až zazvoní budík, uvědomí, že měl zvonit už před hodinou.

Bzenec
Prd, který nenávratně vyklouznul v přítomnosti někoho hodně důležitého a který velice připomíná zvuk kolem projíždějícího mopedu, i když zase ne natolik, aby za něj mohl být považován.

Cetoraz
Chrchlavé odkašlání, které někdo načasoval přesně tak, aby tím přerušil něco opravdu vtipného, co jste právě poznamenali.

Čabiny
Marné pohyby ukazováčků a obočí používané při neúspěšných pokusech upoutat pozornost číšníka nebo barmana.

Čas

Naprosto nesmyslná fyzikální jednotka, na které z nepochopitelných důvodů velká část humanoidních tvorů trvá. Pokud někdo odlétá na mezigalaktickou cestu, často svůj komentář “odletěl jsem z planety té a té” doplní informací “bylo to ve tři odpoledne”. Mnoho humanoidů má také trvale na ruce přístroj, který udává čas na jejich mateřské planetě v oblasti, kde se narodili, přestože se jedná o informaci, kterou již nikdy k ničemu nepoužijí.

Čbán
Humorné zařízení ve tvaru porcelánového koníka či keramického naháčka, s jehož pomocí vám bujarý hostitel načůrá vodu do skotské.

Čekanice
Kýchnutí, které lechtá, ale nikdy se neuskuteční. Pravděpodobně odvozeno od stejnojmenné zastávky, kde se kolejnice vždy chvějí, ale vlak nikdy nejede.

Čelivo
Ozdobná čelenka nebo tóga, které člověk nosí, aby úplně splynul s domorodým obyvatelstvem a nebylo vůbec poznat, že je turista. Lidé, kteří na Aldebaranu 5 nosí slaměné sombrero s nápisem “Miluju Taurus”, nebo obtloustlí venkovští pojišťováci, kteří se na dovolené na plážích Falie producírují v hotelové hale v sarongu, dobře vědí, o čem je řeč.

Čeperka
Skotačivé sousto. Čeperky jsou zpravidla velice horké a lepivé a spolehlivě vám vždycky ze lžíce spadnou přímo na hostitelův starožitný stůl z růžového dřeva. Pokud je naděje, že si toho nikdo nevšiml, je možné použít zámrsk.

Čertižné
Výraz ve tváři člověka v přítomnosti osoby, která zřejmě ještě velmi dlouho nehodlá ukončit svojí promluvu.

Číčov
Úsměv, kterým vás obdaří letuška.

Čichalov
Malý lovecký pes vycvičený k tomu, aby vám očenichal přirození.

Čistec
Veřejný záchodek, kde na zeď zatím nikdo nenapsal “Po obloze táhnou mraky, vyser se a táhni taky” nebo “Servít je vůl”. Výraz prakticky z běžné slovní zásoby vymizel.

Člupek
Starý vagabund, který to nemá v hlavě v pořádku, něco si pro sebe drmolí a hlasitě sprostě nadává na vlakových nástupištích a ostrůvcích uprostřed silnice.

Daleké dušníky
Smradlavé větry, které před příjezdem metra vanou z tunelu.

Dalkovice
Jednotka vyjadřující vzdálenost mezi nataženou rukou řidiče a automatem na stvrzenky na samoobslužném parkovišti. 1 dalkovice = 18,4 cm.

Datum

Ještě nesmyslnější fyzikální jednotka než čas, ale i na ní z nepochopitelných důvodů velká část humanoidních tvorů trvá. Pokud někdo odlétá na mezigalaktickou cestu, často svůj komentář “odletěl jsem z planety té a té” doplní informací “bylo to 8. července”. Mnoho humanoidů má také trvale na ruce přístroj, který udává datum na jejich mateřské planetě v oblasti, kde se narodili, a sveřepě trvá na tom, aby mu přátelé v patřičném datu narozenin nosili dary.

Dentrassiové

Dentrassiové jsou národ rozjívených gurmánů, divoká, ale docela příjemná cháska. Vogoni je v poslední době s oblibou zaměstnávají jako kuchyňský personál na svých dálkových lodích, pod striktní podmínkou, že si budou zásadně hledět svého. To se Dentrassiům náramně zamlouvá, protože mají sice rádi vogonské peníze, jednu z nejtvrdších měn ve vesmíru, ale Vogoni samotní se jim hnusí. Jediný Vogon, jakého Dentrassi rád vidí, je naštvaný Vogon.

Deštná
Nekrytá mezera mezi stříškami u obchodů, kterou člověk musí překonat, když prší.

Divín
Moment, kdy si člověk uvědomí, že vlaková souprava, jejíž odjezd ze stanice právě trpělivě sledoval, byla ta jeho.

Divoky
Lyžovat stylem divoky znamená sjet horní tři čtvrtiny sjezdovky s hrůzou v očích v roztřeseném rozkroku, ale při dojezdu na snazší terén zastavit před restaurací ďábelským obloukem jako slalomářský šampion.

Dlouhá brtnice
Vtip, který má sice slibný začátek, ale pak se to celé čím dál víc zamotává, až vás do půlhodiny prakticky uspí.

Dlouhomilov
Obchod nebo úřad, kde i každá blbost trvá věčně. Vztahuje se tím pádem i na délku doby, jakou si budeme muset počkat na zrušení daně z příjmu a druhý příchod Zarquona.

Dolní dvořiště
Stejné jako horní dvořiště s tím rozdílem, že se někdo snaží vzdálit od vás.

Dolní lukavice
Žmolek použité žvýkací gumy, na kterou vám bezděky zabloudí ruka pod stolem, pod sedadlem vašeho vozu nebo na něčím stehně pod sukní.

Dolní novosedly
Části kabátu určené k tomu, aby si na ně v autobuse někdo vedle vás sedl.

Drchlava
Trapná situace, kdy si člověk při hledání v šeru po hmatu splete tvar něčeho necudného s něčím úplně normálním. Běžným příkladem drchlavy je situace, kdy dáma vyndá z kabelky krabičku s tampóny a nabídne je ostatním v domnění, že se jedná o cigarety.

Fáze vývoje galaktických civilizací

V dějinách všech významných galaktických civilizací rozeznáváme tři jasně rozlišitelné fáze, totiž Přežívání, Zkoumání a Tříbení, známé rovněž jako fáze JAK, PROČ a KDE. Pro první fázi je například charakteristická otázka JAK si obstaráme jídlo?, pro druhou PROČ jíme? kdežto pro třetí KDE poobědváme?“

Fallie a Falus

Dvojplaneta. Fallie je vlastně docela pěkná planeta. Vyhlášená plážemi s úžasně relaxačními bahenními zábaly. Notně vyhledávána turisty. Falus je naprosto nezajímavý. Až na to, že Falii zásobuje snad vším možným – jídlem, technologiemi, antikoncepčními prostředky. Ale nikdy ji nedostihne.

Felbabka
Dáma ve středním věku, které se velice jemně začíná rýsovat parádní knír.

Fleky
Skvrny na kalhotách způsobené krupkou. Nezaměňovat s mokřinami.

Frúd

Výraz ze stopařského slangu, který znamená fakticky správný frajer. Zpravidla se jím stupňuje význam slova húpy. Samostatné použití slova Frúd je mezi stopaři považováno za prohřešek a znamená minimálně to, že dotyčná osoba ještě nestopuje dlouho a není s prostředím stopařů dostatečně sžitá. V horším případě to odhalí blafouna, který si na stopaře hraje. Ten je potom zahrnut bezmezným opovržením ostatních zkušených stopařů.

Fryšták
Pomocník, který po skončené párty umyje všechno kromě pánve na smažení, kráječe sýra a kastrolu, ve kterém se rozpouštěla čokoláda.

Hadrava
Libovolná kombinace opravdu přitroublých a nevkusných kousků oděvu na nějaké ženě, podle které poznáte, že tu máme první vlaštovku nové módy.

Hatín
Jakákoli část města, ve které člověk najde menší množství psích hovínek a asi pětačtyřicetitunový ohnutý kovový sloup či hromadu betonu s dírkami, které se vydávají za sochy. “Pojď má milá na procházku, v hatíně ti vyznám lásku.” – úryvek ze santagrinské poezie.

Hazlov
Typ chlápka v křiklavé kostkované bundě, který má u baru svůj osobní korbel a kterého vždycky obslouží dřív než vás.

Hlohovec
Člověk, který ostatní zákazníky restaurace upozorňuje na to, co je zač tím, že už od vchodu volá na šéfkuchaře křestním jménem.

Hlubina myšlení

Druhý největší počítač Všehomíra času a prostoru. Jeho tvůrci, Lunkvil a Fuk, jej navrhli jako největší počítač, ale nějak se jim to vymklo. Hlubina myšlení okamžitě po svém spuštění předpověděl budoucí existenci mnohem většího počítače, který sám navrhne. Což se následně také stalo.

Nicméně zpět na začátek, Hlubina myšlení byl sestrojen pro odpověď na velkou otázku Života, Vesmíru a vůbec. Počítač si vzal chvilku na rozmyšlení, chvilku v délce sedm a půl milionu let, a po této době ze sebe vydal odpověď – 42.

Phouchga s Loonquawlem, následovníky Lunkvila a Fuka, odpověď poněkud vykolejila a chtěli po Hlubině myšlení také přesné znění otázky. To ovšem počítač nedokázal a kvůli tomu sestrojil, jak již bylo dříve řečeno, největší počítač Všehomíra času a prostoru – Zemi.

Hlušice
Speciální záklopka ve vnitřním uchu umožňující některým osobám vést normální konverzaci, když se jí chce, ale která nevpouští dovnitř nic, co by připomínalo prosbu o pomoc.

Hnilčík
Blovice po třech týdnech.

Hnojice
Zemědělský stroj, kterým je farmář při vlečení za traktorem schopný roztrousit hnůj v plné šířce vozovky.

Horní dvořiště
Nekontrolovatelné cukání projevující se u člověka, který se snaží vzdálit od nejnudnějšího návštěvníka večírku.

Horní zálezly
Nejvyšší schody na schodištích, které vždycky úplně zmizí, když jde člověk po tmě.

Horka
Podivně nepříjemný pocit, který člověk má, když si sedne na sedadlo, které je ještě zahřáté od zadnice někoho jiného.

Houkov
Zvuk, který se (zpravidla v noci) ozývá v cizím domě a ozývá se nepravidelně nebo trvá příliš krátce na to, aby se dalo zjistit, o co jde a odkud to přichází.

Hrabyně
Závěrečná fáze mentální degradace lampasáka ve výslužbě před tím, než ho definitivně odvezou.

Hrdlořezy
Emoce, které v člověku vyvolává práce s izolepou, když na to zrovna vůbec nemá náladu ani trpělivost.

Hromoš
Taxikářské gesto, ruka vystrčená z okénka, která má signalizovat “díky”, ale ve skutečnosti znamená… ehm, opravdu to potřebujete vědět?

Hroznice
Příšerný moment, kterému předcházel cetoraz, kdy řečník uvažuje, zda zopakovat vtipnou poznámku poté, co se poprvé nikdo nesmál. Být na vrcholu hroznice znamená nebýt si jistý, jestli lidé poznámku slyšeli, nebo jestli jim prostě nepřipadala vtipná, a proto někdo zakašlal.

Hubošovice
Ksichty, jaké dělají staří pánové na malé holčičky na dětském hřišti.

Hubová
Týká se či popisuje takový výraz ve tváři, jakého je možné docílit jedině v případě, když si člověk nechává dělat fotku do pasu.

Hucín
Hlasitý nevysvětlitelný zvuk, který se v noci ozývá z potrubí starých hotelů, zpravidla kolem páté hodiny ráno.

Hulváky
Hlasité zvuky, které v noci člověk vydává, aby zloději věděli, že je někdo doma.

Humburky
Finta malých fikaných harantů, kteří bez úhony zakopnou, rozhlédnou se kolem sebe, jestli je někdo nablízku, a pak začnou řvát jako tur.

Húpy

Výraz ze stopařského slangu, který znamená fakticky frajer.

Hustopeče
Odporné seškvařené zbytky jídla, které se k talířům v myčce přivařily natvrdo a které je nyní nutné manuálně odpáčit.

Hýk
Nucené uchechtnutí se na konci komentáře v nějaké rádoby humorné televizní reklamě.

Chlebičov
Zvláštní druh svašiny pro pozdní večerní hodiny zavedený hrabětem Chlebičovem, skládající se z té nejoschlejší potraviny, která v lednici je, obložené tou nejrozmočeněší potravinou, která v lednici je. Hrabě, který bydlel v kamrlíku na předměstí, jej vynalezl, aby se vyhnul chození na nákup.

Chlupice
Chlupatý, původně lepkavý předmět, který člověk najde ráno po večírku na koberci pod pohovkou.

Chodouň
Člověk, který se celý den poflakuje v blízkosti přechodu pro chodce, jako že zrovna bude přecházet.

Chomýž
Kostkovaný vak vyráběný pod zvláštní licencí pro Akturské mezigalaktické linky. Při čekání na zavazadla u pohyblivého pásu si lze povšimnout osamocené brašny, která na vedlejším páse jezdí pořád dokola. A to je právě chomýž, který tam byl umístěn zaměstnanci odbavovací služby, aby trochu rozptýlil vaše myšlenky na to, že vaše zavazadla právě přistávají kdesi v pustinách Traalu.

Chropyně
Zamumlané či přeslechnuté slovo v písni, divadelní hře, případně i v běžné komunikaci, pokud vám ostych či jiné okolnosti brání doptat se, co dotyčný skutečně říkal. Domýšlené chropyně mají ve skutečnosti na svědomí více mezigalaktických válek než jakékoli jiné důvody.

Chroustník
Tichý nenápadný obrýlený člobrda, který v kůlně na zahradě dává dohromady nový druh atomové bomby.

Chrudichromy
Zvuková kulisa ve fastfoodech, kterou vytvářejí lidé snažící se za hlasitého srkání vysát brčkem poslední zbytky mléčného koktejlu.

Chříč
První malinkatý záchvěv tušení, že se něco někde neskutečně podělalo.

Janxtova mozaika
Vynálezce slavného nápoje byl prý také velký milovník mozaiek. Jeho dům byla jedna velká mozaika, každá dlaždice v něm měla své přesně určené místo. Systém je velmi jednoduchý, ostatně sám Janxt by těžko něco složitějšíno po několika svých nápojích zvládl. Tvoří jej svislé a vodorovné čáry, které jednoduše určují polohu dlaždice. Janxt pak pomocí dalších čar do dlaždic kódoval různé vzkazy, kterými chtěl důmyslně urazit své hosty. To se mu dlouho nedařilo, protože si nezval zrovna moc důvtipné hosty. Pak se ale nějak profláklo, že čáry určují polohu písmene v mřížce 4 řádků a 7 sloupců. A od té doby starý Janxt pije sám.

Jedovnice
Iracionální nálada, kdy člověku všichni a všechno lezou na nervy.

Kadlín
Jedinec, který se rád s ostatními podělí o podrobné informace ohledně svojí stolice a vyměšování.

Kamenec
Jeden z těch rádoby humorných novinových výstřižků přišpendlený na zdi kanceláře, jehož vtip spočívá v tom, že v titulku je jméno, které se podobá jménu někoho, kdo v oné kanceláři pracuje.

Kamenice
Kamenice je druh kamene či štěrku, vyskytující se běžně na všech planetách, kde se farmaří. Jednotlivé kousky této horniny jsou (díky zvláštní gravitační charakteristice, která nebyla objasněna) obdařeny zápornou vznosností. Znamená to, že bez ohledu na to, kolik kamenů člověk již ze zahrádky odstranil, ještě větší množství jich vystoupá na povrch. Kamenice bývá často využívána námořníky k výrobě těžítek či popelníků, které se následně používají v ponorkách.

Kamenín
Kamínek z mořské pláže, který byl krásně třpytivý a barevný, když byl mokrý, ale teď je to akorát kus šutru, i když děti trvají na tom, že si ho na konci dovolené nacpou do kufru.

Kamenné žehrovice
Osoby, které vyvěšují kamence a jsou podezřelé i z toho, že způsobily vymření čistců.

Kardavec
Člověk, který neustále říká “super”, “dost dobrý” a “víš co”.

Kařez
Opilec, který se snaží být roztomilý.

Keblice
Neskutečně drzá výdrž praktikovaná vypravěčem nějaké historky, která, jak si mezitím uvědomí posluchači i vypravěč, je opravdu vyčpělá a nudná.

Klamoš
Vizitka ve vaší peněžence se jménem člověka, které vám vůbec nic neříká.

Klapý
Mentálně zmrzačený těžkou kocovinou.

Kobelec
Strup na kolenou a loktech, který si přivodíte v důsledku nutkání provádět sex na laciném koberci z Ikey.

Kokory
Kombinace vydávání různých zvuků, chápavého kývání, trpělivých úsměvů, zdviženého obočí a dlouhého ticha, kterými se skupinka lidí snaží pomoci k dalšímu slovu člověku, který trpí těžkou koktavostí.

Koloveč
Čtvrté kolečko u nákupního vozíku v supermarketu, které na první pohled vypadá úplně stejně jako ostatní tři, ale kvůli němuž je vozík naprosto neovladatelný.

Komňa
Ničemný špendlík, který výrobci košil ukrývají do jejich nejskrytějších záhybů. Jeho funkcí je bodnout toho, kdo se do tohoto kusu prádla oblékne.

Komňátka
Díra po vytrženém zubu, v níž se hromadí jídlo. Někteří stopaři jsou schopni bez příjmu jakékoli jiné potravy vyžít z plné komňátky až šest týdnů. Proto se také říká komňátka hladovému nevěří.

Kozí hory
Dámské poprsí značné velikosti.

Kozelník
Kuriózní exotická sexuální aktivita, které se podle všeobecného mínění v soukromí oddávají filmové celebrity. Dochází při ní k tzv. “svázání do kozelníku”.

Kozolupy
Dlouhé usilování o rozepnutí něčí podprsenky, které není korunováno úspěchem.

Kplntroiea
Při výstavbě mezigalaktických dálnic bylo zjištěno, že provoz na nich je poměrně hlučný. Přitom zvuk onoho hluku odpovídá jisté konkrétní hlásce, v závislosti na počtu křížících se dálnic. Pokud máte provoz bez dálnice, připomíná hluk hlásku K, jedna dálnice vydává zvuk P… Největší křížení devíti dálnic u Betelgeuze vydává hlásku A. Jaká hláska se objeví u křížení 10 a více dálnic není zjištěno a pravděpodobně asi ani nikdy nebude. Dálniční uzel u Betelgeuze ostatně nikdo neprojede napoprvé správně a počet řidičů, kteří zde stráví více než týden, dokud netrefí na správný výjezd, je alarmující. Galaktická vláda tedy alespoň osadila uzel množstvím motorestů, aby zde řidiči tolik neumírali vyhladověním a únavou.

Krapice
Taková ta malá kartónová krabička s mlékem, kterou servírují v jídelních zónách mezigalaktických přepravníků a kterou si člověk může bez obav vzít zpátky do svého kupé a mlékem si pak zaprasit celé kalhoty při pokusu krabičku otevřít.

Krásný studenec
Iritující jedinec, který se pokaždé dostaví na společenskou událost neoholený a s opicí a pořád při tom vypadá líp než všichni ostatní.

Kravsko
Móda uvazování kravat tak, že dlouhý úzký konec visí níž než ten krátký široký.

Krikkit
Odlehlá planetární soustava, která svého času málem způsobila zánik Galaxie. Jejich symbol, tři svislá břevna překlenutá nahoře dvěmi vodorovnými, se od té doby používá na strašení dětí, a jako zajímavý grafický doplněk. Jistý obchodník z Arkturu začal dokonce vydávat puzzle spojované právě pomocí výkrojků ve tvaru krikkitských symbolů. Kupodivu za to nebyl příliš chválen.

Krumvíř
Dřívko na míchání barev, které zbylo v kůlně zbytečně uskladněno na věčné časy.

Krupina
Kapička, která člověku neustále visí u nosu.

Krupka
Poslední kapka, která, ať člověk třese, jak chce, vždycky skončí v nohavici.

Křehoč
Výraz ve tváři pána, který si právě zapnul poklopec, ale byl při tom roztržitý a nevěnoval činnosti náležitou pozornost.

Křečovice
Panika, které člověk propadá, když musí nutně na záchod, ale nemůže se rozhodnout, jaký časopis nebo knihu si má sebou vzít.

Křenice
Křečovitý úsměv se zavřenou pusou. Křenice je zpravidla používána lidmi, kteří se tváří, jako že se jim ta historka opravdu líbí, ačkoli ji už slyšeli předtím alespoň šestkrát.

Kvakovce
Kvakovce jsou komunikační strategie používané vrátným nebo uklízečkou, aby nemuseli dál pokračovat v práci. První fáze je určená ke způsobení maximálního všeobecného zmatku, který pak vede k rozhovoru maximální délky. Pro tuto první fázi je zásadně důležité osvojit si standardní správné, neboli stupné odpovědi, aby se člověk nechytil na zhoř. Pokud například dojde k první fázi typu “Pane Nováku, já vůbec nevěděl, že jste přišel o nohu”, odpověď typu zhoř je “Ale já o nohu nepřišel”, kdežto ukázkou odpovědi stupné je “V pořádku”.

Kvilda
Podivuhodně nemelodické pískání a pobrukování, ke kterému se uchylují lidé v pokročilém stadiu rozčilení.

Lapáš
Když si člověk při servírování jídla pro několik osob rovným dílem sám nakonec ještě přihodí poslední zbylý kousek.

Lhotice
Pobouřené zapírání něčeho, co je očividně pravda.

Livovská huta
Poznámka v diáři (jako například datum nebo něčí iniciály) či jméno s adresou, které si člověk napsal do adresáře, ale nemá nejmenší tušení proč.

Lelekovice
Jedna z řady nedočtených knih, které se člověku povalují kolem postele.

Levín
Lišácké předbíhání ve frontě pomalým postupováním kupředu tak, aby si toho nikdo nevšiml.

Litohoř
Nějaké šikovné místo, kam si člověk něco dá a pak to nemůže najít.

Lobzy
Odborný výraz označující malými písmeny tištěné debilní vysvětlení na obalu potravin nebo pracího prášku, proč je toho uvnitř tak málo. Jako příklad lze uvést “obsah se při převozu usazuje” nebo “ Abychom uchovali sušenky maximálně čerstvé, je každá zvlášť zabalena do staniolu a celofánu a oddělena vlnitým papírem, kladívkovou čtvrtkou a pneumatikou od traktoru”. Jako lobzy jsou také označovány poznámky v různých dotaznících vysvětlující, proč je nutné ono nesmyslné políčko vyplnit.

Ločenice
Dlouhé loučení se skupinkou lidí, kdy po odchodu následuje zjištění, že si člověk uvnitř zapomněl klobouk.

Loukovice
Louka, která se z auta jeví jako ideální místo pro piknik, ale na které je, jak člověk zjistí, až když na ní sedí, strniště, spousta prachu, kravinců a různých breberek, takže si to tam nikdo neužije.

Loužice
Loužička na výčepním pultíku, do které vám barman vrátil drobné.

Loužnice
Jedlá omáčka na hnusné nejedlé flaxe, kterou člověk olizuje jenom proto, aby vzbudil dojem, že nemá ani moc velký hlad, ale je to opravdu výtečné. Podobná situace u vegetariánů se nazývá hracholusky.

Magrathea

Kdesi v hlubinách šerého dávnověku, za časů slávy a velikosti někdejšího Galaktického impéria, byl život tak bouřlivý, plný a převážně nezdaněný. Mohutné kosmické lodi putovaly mezi exotickými slunci a vydávaly se za dobrodružstvím a ziskem až na nejzazší výspy galaktického prostoru. Byly to doby odvážného ducha a vysokých rizik, muži byli praví muži, ženy pravé ženy a malá chlupatá stvoření z Alfy Centauri byla pravá malá chlupatá stvoření z Alfy Centauri. Kdekdo si troufal čelit neznámým hrůzám, konat bohatýrské skutky a ohýbat slova, která předtím ještě nikdo neohnul. Tak bylo vybudováno Impérium. Spousta lidí samozřejmě neuvěřitelně zbohatla, ale tehdy to bylo naprosto v pořádku a nebylo třeba se za to stydět, protože nikdo nebyl doopravdy chudý – alespoň nikdo, kdo by stál za řeč. Těm nejbohatším a nejúspěšnějším kupcům začal život připadat nudný a nanicovatý, a tak se počali domýšlet, že je to chyba světů, na nichž se usadili – ani jeden je neuspokojil docela. Buď jim nevyhovovalo klima za pozdního odpoledne, nebo byl den asi tak o půl hodiny delší, než se jim zamlouvalo, anebo mělo moře přesně ten odstín růžové, který se jim nelíbil. A tak uzrály podmínky pro vznik nového, omračujícího, specializovaného průmyslového odvětví: stavba luxusních planet na zakázku. Domovskou planetou tohoto průmyslového odvětví byla Magrathea. Hyperprostoroví inženýři tu nasávali hmotu bílými dírami ve vesmíru a z ní vyráběli snové planety – zlaté, platinové, planety celé z měkké gumy se spoustou zemětřesení – všechny vyrobené s láskou a péčí, aby odpovídaly náročným standardům, jak to také nejbohatší muži Galaxie samozřejmě očekávali. Tento podnik byl však natolik úspěšný, že se Magrathea sama brzy stala nejbohatší planetou všech dob a zbytek Galaxie upadl do ponižující bídy. A tak se systém zhroutil, Impérium se rozpadlo a na miliardy hladových světů se sneslo zlověstné ticho, přerušované jen škrabotem per učenců do noci smolících namyšlené traktáty o významu plánované politické ekonomie. Magrathea sama zmizela a vzpomínky na ni se zakrátko staly jen mlhavou legendou. V naší osvícené době ovšem nikdo nevěří ani jedinému slovu z toho všeho.

Malá šťáhle
Nicotný peněžní obnos odečtený od normální rozumné ceny výrobku v marné snaze, že se najde alespoň jeden blbec, kterému se to bude zdát levné. Například u páru bot za 699 Kč je malá šťáhle 1 Kč.

Malín
Míra 0,0000176 mg. Definuje se jako množství margarínu, kterým se dá pokrýt sto chlebíčků v tloušťce jedné molekuly. Je to nejvyšší zákonem povolené množství v bufetech kolem Zamphuoru.

Malý hrzín
Nepříjemný malý debílek, který si myslí, že když se bude tvářit jako pořádný tvrďák a bafat z fajfky, bude to dělat dojem, že je neskonale moudrý a měří minimálně metr devadesát.

Megagalaktická Všudezdejší Doprava
Největší provozovatel veřejné dopravy v Galaxii. Přes léta pokroku si zachovává papírové jízdní řády na svých zastávkách. Nicméně protože pojem času je značně relativní, ztratilo toto číslo v jízdním řádu svoji zásadní funkci. Důležité je vlastně jen číslo odjezdu na zastávce, kde právě stojíte. Ostatní hodnoty můžete rovnou zapomenout, protože po opuštění oběžné dráhy planety, kde jste nastoupili, ztrácí tento čas jakýkoli smysl. Ručičky vašich hodinek si mohou mávat jak ramena semaforu, a nebude jim to nic platné.

Měcholupy
Správné pojmenování pro chomáčky v pupíku.

Mokroluh
Turistický slangový výraz pro dvanáctikilometrovou bažinu, která není vidět a nachází se mezi místem, kde jste chtěli být, a místem, kde se skutečně nacházíte.

Morseova abeceda

Primitivní galaktický jazyk, který byl vyvinut pro komunikaci v dvojkové soustavě. Mezigalakticky se vlastně nikdy nezačal používat, protože dříve, než k tomu došlo, byla vyvinuta pokročilejší forma komunikace. K jazyku se neznámou cestou dostal Pozemšťan Morse, který jej publikoval jako svůj vynález. Po nesmělých pokusech využít jazyk v komunikaci byl opuštěn i na Zemi a jeho znalost se uchovala pouze ve zvláštní pozemské sektě vyznávající nepohodlí a ke které se na Zemi přidávají především nedospělí Pozemšťané.

A ● ▬

B ▬ ● ● ●

C ▬ ● ▬ ●

D ▬ ● ●

E ●

F ● ● ▬ ●

G ▬ ▬ ●

H ● ● ● ●

CH ▬ ▬ ▬ ▬

I ● ●

J ● ▬ ▬ ▬

K ▬ ● ▬

L ● ▬ ● ●

M ▬ ▬

N ▬ ●

O ▬ ▬

P ● ▬ ▬ ●

Q ▬ ▬ ● ▬

R ● ▬ ●

S ● ● ●

T ▬

U ● ● ▬

V ● ● ● ▬

W ● ▬ ▬

X ▬ ● ● ▬

Y ▬ ● ▬ ▬

Z ▬ ▬ ● ●

Mrač
Jednotka míry. Vyjadřuje minimální časovou délku, po jakou je třeba se v galerii soustředěně mračit před každým obrazem, aby si ostatní neřekli, že jste úplný debil.

Mikulůvka
Hra, při které ulicí protřelé děti soutěží, kdo toho dokáže v nestřežené chvíli Mikulášovi víc šlohnout.

Mladý smolivec
Jedinec, který se opravdu těší na to, až bude zkrášlovat kancelář vánočními ozdobami.

Mniší
Chomáček vlasů zbylý po vyholení z temene zasvěcence svatého Zarquona, který si dotyčný uschová a po převázání gumičkou používá na odhánění zlých duchů. Tento účinek sice není prokázaný, ale chomáček mniší (zvláště u některých ras) spolehlivě odežene kohokoli, kdo má nos a umí jej používat.

Močidlec
Často praktikované řešení problému spojeného se stožcem.

Močedník
Pán, který se na záchodě při čůrání baví tím, že když je asi tak v půlce, stlačí splachovací páčku a pak se snaží dočůrat dřív, než splachování skončí.

Modrava
Hrozivá modřina v obličeji, o které se nikdo diplomaticky nezmíní, protože je zřejmé, že jste si včera s partnerkou dali pár facek, která byla ale ve skutečnosti způsobena vražením do dveří. Nemá vůbec cenu namáhat se s vysvětlováním, jak to doopravdy bylo, protože vám stejně nikdo neuvěří.

Mokrosuky
Rozdíl mezi nejvyšším bodem vlny a výškou, do jaké si člověk vyhrnul kalhoty.

Mokrý lom
Popisuje pocit člověka, který se právě bez valného výsledku pokusil utřít vlhkým ručníkem.

Mokřiny
Jasně viditelné fleky na kalhotách pána po návratu z toalety. Mokřiny jsou výsledkem nehody se stlačitelným kohoutkem u umyvadla, nikoli nedostatečného třesení pindíkem.

Mrchojedy
Sendviče z vlakového nádraží, které jsou při životě udržovány pravidelným kropením a přebalováním do nové přilnavé fólie.

Mrzkovice
Osoby, které vyhodíte dveřmi a ony se vrátí oknem.

Mříčná
Mřížka na stehnech a zadnici způsobená opalováním se v ratanovém křesílku.

Mukoděly
Pocity, že toho člověk ještě moc neudělal, které se pravidelně dostavují kolem čtvrté hodiny odpoledne.

Mukov
Někdo, koho sice na večírek pozvat nechcete, ale z nějakých důvodů se tomu nemůžete vyhnout.

Myslín
Sedmnáctiletý dorostenec, kterého zajímají maximálně převody na horských kolech.

Myštice
Kovové kuchyňské náčiní neobvyklého tvaru, zpravidla se nacházející úplně vzadu v kredenci. Někteří odborníci se domnívají, že myštice svědčí o tom, že se kdysi skutečně vyskytovala dnes již vymizelá žlutá zelenina, kterou naši předci brutálně vyvařovali.

Násavrky
Prsní bradavky, které se jasně rýsují přes nekvalitní mokrou látku.

Nebesa
Popisuje vyrovnané duševní sebepoznání, kterého člověk dosáhne pomocí alkoholu.

Necpaly
Zhovadilé mikrotenové sáčky v supermarketu, které se nedají pořádně uchopit ani otevřít, a ať se člověk snaží jak chce, stejně mu z nich nakonec něco vypadne.

Nečín
Rozhodnutí ve vší slušnosti navzdory nutkání nepodat pomocnou ruku. Nečínský výraz lze vidět ve tváři lidí, kteří něco dobře umí, při pozorování někoho, kdo to neumí vůbec.

Nechanice
Poslední houska, která zbyla v pekařství na regálu po čtvrté hodině odpolední a na kterou se rozhodně nikomu sliny nesbíhají.

Nejepín
Iritující jedinec, který na koncertě sedí vedle vás a myslí si, že je dirigent nebo že hraje v žesťové sekci.

Nemanici
Číšníci, kteří u sebe nikdy nemají pisátko.

Neplachovice
Situace, kdy člověk nemůže čůrat, protože se na něj někdo dívá.

Nesluša
Okamžik, kdy se lidé, blížící se k sobě z opačných konců dlouhé chodby, vzájemně poznají, ale zároveň ihned začnou předstírat, že se nepoznali, aby tak předešli opravdu trapné situaci, že by po zbytek vzdálenosti museli udržovat oční kontakt.

Nesovice
Nesvačilům a nepříjemnostem s nimi spojeným lze předejít, když se použijí nesovice. Jedná se o zbabělou, ale vysoce účinnou metodu, kdy oba protagonisté pokračují v chůzi a dál předstírají, že si toho druhého nevšimli. A to buď tak, že zarputile pozorují vlastní nohy, čumí do zápisníku anebo pozorně, jakoby čímsi rozčileni, zkoumají zeď.

Nesvačily
Etiketa vzájemného potkávání se na chodbě vyžaduje, aby bezprostředně poté, co nastaly nespeky, byly použity nesvačily. Oba protagonisté nyní musí svoji metodu vyšperkovat rozpačitou kombinací mávání, křenění, dělání ksichtů, dělání piráta a kývání hlavou ze strany na stranu, přičemž upřeně hledí druhému do očí, zatímco jim pomalu mizí úsměv ze rtů, až do chvíle, kdy se minou a obha si pořádně oddychnou.

Nespeky
Klíčový moment hraného rozpoznání u osob blížících se k sobě z opačných konců dlouhé chodby. Ačkoli oba zúčastnění dobře vědí, že k nim ten druhý jde, musí ve vhodný okamžik začít předstírat, že toho druhého poznali právě teď. Pohlédnou na sebe s nepřítomným úsměvem, jako by si toho druhého všimli až nyní, a (ze samé radosti, že se jim to tak povedlo) zvolají “Ahóóój!” jako by chtěli říct: “No to snad není možný, že tady potkávám právě tebe! To mám teda fakt radost! Kdo by to byl řek…” atd.

Nesuchyně
Pocit naprostého rozčasování u osob blížících se k sobě z opačných konců dlouhé chodby, kdy si oba protagonisté uvědomí, že s nespeky začali příliš brzo, protože jsou od sebe ještě pořád daleko. Pro nespeky se rozhodli ve chvíli, kdy si začali připadat hloupě z předstíraných nesovic. To ale byla chyba, protože poté, co dojde na nesvačily, si budou připadat ještě mnohem hloupěji.

Nesvady
Lidé, kteří dokážou úplně zhudlařit i ten sebejednodušší úkon, jako je například míjení se v dlouhé chodbě.

Netušil
Neschopnost se v kritickém okamžiku rozhodnout, ze které strany lodi se vám bude lépe zvracet.

Okluky
Restaurace, které lákají zákazníky slogany typu “za tři minuty jste u nás”, do kterých zjevně nikdo nechodí, a i kdyby to snad někoho napadlo, tak tam určitě nepůjde poté, co si přečte tuto reklamu. Zlý jazykové tvrdí, že mezi okluky patří i Restaurant na začátku vesmíru.

Olivy

Produkt olivovníku (to je strom – kytka). Taková divná polotvrdá věc s peckou uvnitř (ještě tvrdší se schopností zlomit kel). Roste jen na planetě Zemi které je naplánována demolice. Olivy nebudou.

Onomyšl
Povýšený způsob, jakým se na vás dívají o přestávce v divadelním baru ti, kteří už svůj drink mají.

Osek
Otravování lidí tím, že jim někdo neustále dokončuje věty a vysvětluje jim, co vlastně chtěli říct.

Ostrata
Nepříjemný pocit, když se vám ucha igelitové tašky přeplněné nákupem ze supermarketu začnou nezastavitelně prodlužovat.

Ovčárna
Délková míra, odpovídající zhruba 1,407 km, která je definována jako vzdálenost, ze které ovce ještě pořád vypadají roztomile.

Pačlavice
Melodie z rádia, u které je třeba vyvinout maximální soustředění, aby člověk poznal, zda se jedná o reklamní znělku, či o skutečnou píseň.

Paďour

Označení osoby, která má k dispozici na půjčení kartáček na zuby, žínku, mýdlo, krabici sušenek, čutoru, kompas, mapu, klubko provázku, repelent, výbavu do deště, skafandr, či cokoli jiného, co stopař právě nutně potřebuje. K úspěšné zápůjčce je ovšem třeba prokázati se paďourovi ručníkem. Využívání paďourů je základním předpokladem stopování po Galaxii. Bez paďourů by stopaři mnoho nedokázali.

Obecně je tedy paďourem kdokoli, kdo není stopařem a stopař se s ním na svých toulkách setká. Podle množství věcí k zapůjčení rozdělujeme paďoury na majetné, střední třídu, nemajetné a holozadky. Podle ochoty postrádat předmět požadovaný stopařem na důvtipné, průměrně inteligentní, nedůvtipné a úplně blbé.

Pakoslav
Člověk, který imituje zvonění telefonu.

Pangalaktický megacloumák

Vypít Pangalaktický megacloumák je asi jako nechat si vyrazit mozek z hlavy plátkem citrónu obaleným kolem masivní zlaté cihly. Pangalaktický megacloumák připravíte takto. Vezměte obsah jedné láhve Staré Janxovky. Nalijte do něj jednu odměrku vody z moří Santraginu V – ach, santraginská mořská voda! Ach santraginské ryby!!! Do směsi nechte roztát tři kostky Arkturského mega-ginu (musí být řádně zmrzlý, jinak benzín vyprchá). Tím vším nechte probublat čtyři litry fallijského bahenního plynu, na počest všech šťastných stopařů, kteří zemřeli rozkoší v bažinách Fallie. Obrácenou stříbrnou lžičkou odměřte dávku Qualactinského hypermátového extraktu, vonícího něžnou sladkostí, mystikou a opojnými výpary temných Qualactinských zón. Vhoďte zub algolského slunečního tygra. Sledujte, jak se rozpouští a jak se oheň algolských sluncí vsakuje hluboko do srdce nápoje. Přikápněte trochu Zamphuoru. Ozdobte olivou. A potom pijte…, ale… velmi opatrně.

Patnáctka
Primitivní hra, při které posunujete čtvercové dílky v krabičce s očekáváním, že tím něčeho dosáhnete. Protože krabička je na 16 dílků, ale je v ní jen 15 dílků, aby se pomocí prázdného místa dalo dílky pohybovat, jmenuje se tato nesmyslná kratochvíle patnáctka. Zapálení hráči uvádějí své partie tak, že pohyb dolů značí písmenem D, nahoru H, doprava P a doleva L. A úplně nejvíc zapálení hráči zapisují písmeno do políčka, kde se kámen, jímž pohybují, právě nachází.

Pechůvky
Pobíhání z jedné kabinky veřejných záchodů do druhé při zoufalém hledání záchodu, který se dá zamknout, má prkénko a na prkénku nejsou hnědé šmouhy.

Peruc
Malé tartanové pouzdro, které nosí někteří humanoidi jako ochrannou pomůcku. Na Zemi třeba Skotové pod sukní při kosení bodláků.

Pionýr

Mezigalaktické společenství osob, které bylo založeno v raném stádiu rozvoje mezigalaktických vztahů. Jeho účelem bylo propojit sociálně všechny galaktické rasy, což se mu do jisté míry povedlo díky základnímu heslu, „Spojuje nás to, že jsme každý jiný.“ Úspěch hesla spočívá především ve faktu, že se jej zatím nikomu nepodařilo dostatečně zpochybnit, a to přesto, že podobné snahy zde existují prakticky od založení Pionýra.

Pionýr existuje i na planetě Zemi, i když se jedná do jisté míry o málo známý fakt. To ovšem značně znesnadňuje Pozemšťanům stopování po Galaxii, protože znalost Pionýra, respektive vlastnictví předmětu označovaného jako pivo, je nezbytné pro snadné nalodění na mezihvězdný koráb. Zatímco tedy v Galaxii je slovo Pionýr důkazem, že jste důvěryhodný a mohou vás vzít na svoji loď, na Zemi se spíše setkáte s otázkou: „Pionýr, to ještě existuje?“

Pipice
Zvuk, který se ozývá při telefonování ze sluchátka, podle něhož člověk pozná, že automatická telefonní ústředna se ze všech sil snaží spojení neuskutečnit a pouze dává najevo, jaký je to obtížný úkol.

Pisárky
Osoby, které sice nikdo nezná, ale které se docela slušně živí psaním hesel do Stopařova průvodce. Chcete být pisárkem, přihlaste se v našem personálním oddělení.

Pištín
Zvuk vydávaný skupinou osob, které se ve výtahu ze slušnosti snaží dýchat jenom nosem.

Pivo

Na Zemi je pod tímto pojmem známá spíše tekutina nevalného vzhledu a zápachu, kterou s oblibou konzumují zvláště obyvatelé nevelkého státu uprostřed kontinentu, nazývaného Evropa. Obliba piva je nepochopitelná, jeho hlavním efektem je totiž to, že ze svých konzumentů vyrábí nevzhledné koule mdlého rozumu. Nicméně i s tímto rizikem jej Pozemšťané ve velkém popíjejí a ještě se tímto faktem následně chlubí. Tedy nejen tím pitím, ale i výsledkem, který to zanechalo na jejich těle a rozumu.

Pro stopaře po Galaxii je ovšem důležitější mezigalaktický význam slova pivo. Je to zkratka pro pionýrský vohoz, který je nezbytnou součástí stopaře. Bez předepsaného vohozu vás žádná vesmírná loď nevezme na svoji palubu. Vesmír je plný mrtvol stopařů, kteří zkusili stopovat bez piva a udusili se v mezigalaktickém pustoprázdnu dříve, než si stačili uvědomit svůj omyl.

Planety Sluneční soustavy
Sluneční soustava je v Galaxii zvláštní tím, že má poměrně dost planet, ale život je pouze na jediné z nich. Snad proto obyvatelé Země přisoudili planetám jména bohů a nechali je nad nimi vládnout. Každé planetě pak přisoudili i značku, podle které rozeznají planetu i samotného boha. Zvláštní souhrou náhod tito bohové skutečně existují, dokonce používají i stejné značky, nicméně se jedná o zvláštní nerudnou chásku, která by rozhodně nikdy nezavítala do takové díry, jakou je Sluneční soustava.

Plechtinec
Zvyk přátelsky tlachat o ničem s místním barmanem.

Plešivec
Absurdní účes, který si někteří plešatí pánové vytvářejí tím, že si u jednoho ucha nechají narůst dlouhé háro a pak si ho přičísnou na druhou stranu.

Plchůvky
Desky na hotelovém nočním stolku plné neskutečně nezáživných informací

Počítky
Počítačoví nadšenci, kteří říkají “hoď mi to na hadr” místo “ulož mi to na hard disk” nebo “vysmahnout dývko” místo “vypálit DVD”.

Podluhy
Iracionální a nevysvětlitelný rozdíl mezi kýženou částkou a částkou, kterou dají lidi dohromady, když mají po zábavě v restauraci společně zaplatit výsledný účet.

Podmokly
Koberečky ve tvaru podkovy, které obkružují toaletní mísu.

Poezie květin
V bažinách Falie byl nalezen speciální druh rostliny, která umožňuje šlechtění do větviček s přesně danými počty květů a listů. Jistý falijský spisovatel se rozhodl tohoto faktu využít a pěstoval květiny tak, aby v sobě ukrývaly slova, věty, kapitoly, celé romány. K zakódování použil zvláštní abecedu z teček a čárek. Nicméně jeho počin nebyl příliš úspěšný, jeho románové louky záhy nikdo nenavštěvoval a piknik na nich byl spíše depresivním zážitkem. Nápadu se ale ujali prodejci květin, začali šlechtit a prodávat v květináčích krátké vzkazy a milostné básně. Ovšem i toto se zvrhlo, když suverénně nejprodávanější květinou se stala ta se vzkazem “Chci sex” tvořená dvěmi rostlinkami s osmi květy a deseti listy.

Polipsy
Malé, ale technicky nesmírně složité zařízení, které je jakýmsi mozkem moderního automatu na kávu, díky němuž je automat schopen samovolného rozhodování.

Pomezí
Fyzikální míra. Úředně předepsaná minimální vzdálenost mezi tramvají, která vám právě ujela, a další soupravou. Pomezí nesmí být kratší než 4,5 km. Míra byla zavedena pro zlepšení bezpečnosti v MHD.

Postoloprty
Výraz označující takový druh plynatosti, kdy by člověk dal ruku do ohně za to, že si za chvilku pšoukne na veřejnosti tak, až to ostatním urve uši, a výsledkem je nakonec pouze chabé “pšt”. U většiny osob provází postoloprt úlevný výraz ve tváři, že výsledek je mnohem přijatelnější než očekávání. Existují ale spolky, kde je autor postoloprtu vystaven následně veřejnému posměchu.

Poteč
Louže ukrytá pod uvolněným kouskem dlažby. Že tam je, se dá s určitostí zjistit až poté, co člověk na onen kus dlažby šlápne a voda z kaluže mu vystříkne do nohavice nebo pod sukni.

Prace
Osoba, která se nikdy nedostane k tomu, aby něco udělala, protože tráví veškerý svůj čas sepisováním seznamů, které nadepisuje “vyřídit – nutně!”

Prasek
Čokl, který během posezení u čaje obcuje s vaší nohou.

Prasetín
Situace, která nastane poté, když si malé děcko začne hrát s polévkou a lžící.

Pražmo
Netečný, vykutálený, lehce trapný. Popisuje výraz člověka, který očividně zapomněl vaše jméno.

Prostřední svince
Úzký, ale neskutečně zasviněný prostor například mezi lednicí a dřezem v kuchyni pronajatého bytu.

Prudice
Tlustá nerudná a škaredá dáma, která má prťavého nerudného a škaredého psa – může být nahrazen jiným prťavým nerudným a škaredým tvorem, pokud to ovšem není mládě žravé blátotlačky. V takovém případě bývá prudice záhy vymazána z genetické informace Galaxie a pořádkové zásahové jednotky mají jeden velmi nepříjemný a nebezpečný úkol.

Přejíc
Záhyb či zvarhánkovatění potahu na matraci, k jehož urovnání je nutné vylézt z postele a všechno předělat.

Přepeře
Krkolomný přeskakovací manévr, který musí žena v posteli provést tak, aby na mokrém fleku nakonec spal on.

Příhrazy
Řada drobných kroků, pomocí nichž se člověk, jenž se dopustil při konverzaci nebo sporu vážné taktické chyby, stane z naprostého oponenta absolutním zastáncem daného názoru.

Putim
Míra užitečnosti použití čabin. Jedná se o velmi malé číslo, limitně se blížící nule.

Pyšel
Porážka zkušeného hráče společenské hry hraním tak zhovadilým, že mu jeho chytré taktiky a fígle nejsou nic platné.

Rájec
Představte si, že jste na dovolené, pořád prší, vy sedíte za volantem a děti vám šíleně lezou na nervy. To je opravdový rájec.

Ráječko
Hustá seschlina, která se vyskytuje v horní části láhve nebo umělohmotného rajčátka s kečupem v začouzených špeluňkách.

Rapotín
Moment, kdy si člověk ke své hrůze uvědomí, že došlo k tomu, čeho se během chříče nejvíc bál.

Restaurant na konci vesmíru

Super. mají všechno dobré z eónů trvajícího vesmíru. Jen se dopředu raději objednejte.

Restaurant na začátku vesmíru

Slavnej asi tak stejně jako Restaurant na Konci vesmíru. Jenže tam nikdo nechodí.

Robot

Mechanické zařízení, které má vykonávat práci za člověka. Reklamní oddělení společnosti Sirius Cybernetics Corporation definuje robota jako „vašeho plastikového kámoše, s nímž je radost pobývat“.

Reklamní oddělení společnosti Sirius Cybernetics Corporation je banda nemyslících pitomců, co půjdou první ke zdi, až nastane revoluce.

Rovnáčov
Uklizení pokoje před příchodem paní na úklid, případně osoby, u níž máme nevysvětlitelnou potřebu vypadat spořádaně a pořádkumilovně..

Rozložná
Panika, která nastane, když se člověk na letišti přeslechne při hlášení z amplionu.

Roztěž
Popisuje pocity v dolním rtu, když se po injekci u zubaře snažíte vyplivnout vodu z úst. Jinými slovy ochablý, schlíplý, k ničemu. Najednou v jeho objetí udělala roztěž – dramatik Noël Coward.

Ručník

Ručník je skutečně kolosálně užitečná součást výbavy hvězdného stopaře. Především má značnou praktickou cenu – můžete se do něj zabalit, aby vám nebyla zima, když přelétáte mezi chladnými měsíci planety Jaglan Beta. Můžete na něm ležet na zářivých, mramorovým pískem vystlaných plážích Santraginu 5 a vdechovat opojné výpary z jeho moří. Můžete na něm spát pod hvězdami, jež tak rudě září na planetě pouští Kakrafúnu. Můžete ho použít také jako plachtu, až poplujete na maličkém voru po proudu pomalé a mohutné řeky Moth, můžete ho namočit pro boj zblízka nebo jím zahalit hlavu, abyste necítili jedovaté pachy žravé obludy blátotlačky z Traalu a nestřetli se s jejím pohledem (je to nepředstavitelně tupé zvíře, myslí si, že když ji nevidíte, nevidí ani ona vás – blbá jak malované sáně, ale zato nesmírně žravá). Když jste v úzkých, můžete jím signalizovat volání o pomoc. No a samozřejmě se jím také můžete utřít, pokud vám po tom všem ještě připadá dost čistý.

Co je však ještě důležitější, je obrovský psychologický význam ručníku. Z jakéhosi záhadného důvodu, když nějaký paďour zjistí, že stopař má při sobě ručník, automaticky předpokládá, že vlastní rovněž kartáček na zuby, žínku, mýdlo, krabici sušenek, čutoru, kompas, mapu, klubko provázku, repelent, výbavu do deště, skafandr atd. apod. A nejen to. Rád stopaři půjčí kterýkoliv ze jmenovaných předmětů nebo cokoliv jiného, co stopař nešťastnou náhodou „ztratil“. Onen paďour si totiž pomyslí, že ten, kdo dokázal stopovat napříč a našíř celou Galaxií, žít v drsných podmínkách, přespávat v brlozích, porvat se s osudem, překonat všechny obtíže, a kdo přesto vždycky ví, kde má ručník, je zřejmě člověk, s nímž je nutno počítat.

Tento obrat ostatně pronikl i do stopařského slangu, lze například říct: „Hele, sasuješ toho húpyho Forda Prefecta? To ti je teda frúd, kterej fakticky ví, kde má ručník.“

Rybitví
Kapří otvírání a zavírání čelistí, které je možné vidět u lidí, kteří byli zrovna u zubaře a nejsou si úplně jistí, jestli jim všechny zuby vrátil tam, kam patří.

Řečtí bohové
Řecko je stát na planetě Zemi, kde žijí lidé trpící syndromem prastaré vyvolené civilizace. Ne že by snad tento syndrom nebyl moc rozšířen, vlastně jím trpí kdekdo. Nicméně Řekové si k tomu vymysleli své bohy. Zvláštní je, že tato božská cháska existuje, dokonce má i obdobné vlastnosti, které jim Řekové přisoudili. Tím ovšem podobnost končí, a pokud by snad některý Řek při komunikaci s řeckým bohem trval na tom, že je vymyslel, pravděpodobně by to bylo jeho poslední vyprávění.

Řeckých bohů je poměrně dost, ani sami Řekové je nedovedou vyjmenovat všechny, dokonce ani sami řečtí bohové neví, kolik jich je. Důležitých je však jen pár. Problém je, že sami Řekové je dnes znají spíše pod jejich římskými jmény. Takže nejvyšší bůh Zeus je známější jako Jupiter. Jeho bratři Poseidon a Hádes nosí římská jména Jupiter a Pluto. Jejich děd Kronos je Saturn, otec Úranos dopadl poměrně dobře, je znám jako Uran. Arés, Hermes a Afrodíta, to jsou Mars, Merkur a Venuše. Hélios je Sol, tedy Slunce a Seléné je Luna, tedy Měsíc.

Římské číslice
Někdy je až neskutečné, co obyvatelé Galaxie používají. Římské číslice patří mezi nástroj, který je naprosto nevhodný k jakémukoli počítání. Přesto je bráno za jistou intelektuální výsadu římským číslicím rozumět. Pokud tedy máte tu potřebu, pak vězte, že 1 se zapisuje jako I, dvojka jako II, trojka III, ale u čtyřky už je komplikace. Zapisuje se totiž jako IV, tedy jedna před pětkou. Vlastní znak má ještě 10 – X, 50 – L, 100 – C, 500 – D a 1000 – M. Římské číslice přímo milují obchodníci, cena 999 se totiž zapisuje jako CMXCIX. Pravda, nějaký bláhovec by mohl použít IM, ale to už by nebyla žádná psina.

Samotín
Když jsou na výběr dva či více zákusků, o tento nikdo nemá zájem. Samotín může být také osoba, která při vybírání spoluhráčů při hře zůstane na výběr jako poslední a je jí doporučeno, že může fandit.

Sasovat

Výraz ze stopařského slangu. Znamená znát danou osobu ve smyslu brát ji na vědomí, být s ní seznámen, znát její zvyky, charakter… V případě, že to tak lze v kontextu pochopit (vhodná kombinace pohlaví), pak sasovat znamená také znát po sexuální stránce.

Sebranice
Skupinka lidí po společné návštěvě kina nebo po skončení zdařilé párty, kde je urputně vypakovali hodinu po zavírací době. Nyní bezcílně bloumají na chodníku, dohadují se, jestli jít do altairkého baru, který je kousek, nebo do santagrijské restaurace, kde, jak někdo tvrdí, opravdu dobře vaří, i když si momentálně není jistý, kde přesně se nachází, nebo si někam sednout na megagloumák než se rozhodnou co dál, nebo prostě jít domů, nebo jít altairského baru, který je kousek… až do té doby, než konečně dojde j nějaké dohodě, ale mezitím už všude zavřeli i ve vogonské non-stop jídelně.

Semafor

Zajímavé zařízení, které pomocí barev určuje Pozemšťanům, kdo má přednost. Používají to při pohybu pěším i při jízdě různými prostředky. Zpravidla ovšem jen na místech, kde je vyšší hustota přesunů.

Ve spojení „semaforová abeceda“ se ovšem jedná o zcela jinou záležitost. Je to velmi primitivní způsob komunikace spojený s primitivním způsobem lodní dopravy. Ke komunikaci na dálku se používaly praporky, což znamenalo, že osoba zprávu přijímající musela osobu zprávu vysílající vidět. Z toho je patrné, že v galaktickém prostoru je tato abeceda nepoužitelná. I proto ji Pozemšťané vesměs neznají, což je ovšem jejich škoda. Jedná se totiž principem o způsob komunikace blízký přenosu dat v soustavě Gemini, což je nejmodernější způsob komunikace. Proto věříme, že pomocí této abecedy v budoucnu lidstvo dožene technický pokrok zbytku Galaxie, a tuto abecedu tedy uvádíme.

Senice
Vláknité řasy, které rostou v temném vlhkém prostředí manžet na kalhotách.

Skočice
Přešlapování z nohy na nohu se stupňujícím se zoufalstvím, když si člověk nutně potřebuje odskočit, ale zrovna mluví s někým, koho neustále napadá ještě posledních pár věcí, o kterých se chtěl zmínit.

Sklabiňa
Pradávné orientální umění správného skládání mapy.

Slivno
Pocit hnusu a trapnosti, který se u člověka dostaví v přítomnosti osoby postižené visolajemi, když tuto osobu nezná natolik, aby jí řekl, ať si je utře. Zpravidla se vyskytuje s bezděčným staccatovým škubáním dolní končetiny.

Slunce

Málo významná hvězda ze spirálového ramene galaxie Mléčná dráha. Slunce disponuje planetárním systémem, na kterém ovšem také není zhola nic zajímavého. Vlastně se dá říci, že toto heslo vzniklo pouze pro pozemské vydání Stopařova průvodce.

Jedná se tedy o hvězdu spektrální třídy G2V, patřící do třídy svítivosti V. Je to koule žhavého plazmatu stará 4,6 miliardy let. Je to tedy středně stará hvězda a bude svítit ještě 5-7 miliard let. Slunce vydává elektromagnetické záření, které vzniká jako výsledek termonukleární reakce pp-řetězce. Při této reakci dochází k proměně vodíku v helium při uvolnění velkého množství energie. Je to tedy taková velká vodíková koule.

Smilno
Svůdnická poznámka pronesená s nadějemi na zadní sedačce taxíku.

Smolnice
Situace, kdy si dáma na toaletě přetáhla vzadu přes sukni punčochy, a odhalila si tudíž zadnici, a vyšla ven, aniž by si toho všimla.

Smrdáky
Druh větrů, při kterých člověk doufá, že budou ostatní pokračovat v konverzaci.

Sobčice
Osoba schopná zabrat obě opěrky u sedadla v kině nebo v letadle.

Souhvězdí
Uskupení hvězd, které se při pohledu na oblohu zdají, že patří k sobě. Jedná se samozřejmě o optický klam. Přesto jsou některá uskupení hvězd z některých míst v Galaxii zvlášť esteticky ceněná a mají i svá jména. Lidé na Zemi neznají jiná uskupení, takže ty svoje, které vidí ze Země, pojmenovali všechny, i ty, co vypadají jako brambora či křivý drát.

Spytihněv
Člověk, který nasírá ostatní diváky nejenom tím, že má lístky doprostřed řady a přijde pozdě, ale ještě se každému zvlášť hlasitě omlouvá a poplácává ho po ramenou.

Spytovice
Pocit neskutečného smutku, který se člověka zmocní, když prochází kolem skupinky šťastných a veselých lidí, kteří jsou všichni o patnáct let mladší.

Srdce ze zlata

Ohromná kosmická loď, sto padesát metrů dlouhá, tvarovaná jako lesklá běžecká tretra, sněhobílá a nepředstavitelně krásná. V jejím srdci, neviděna, spočívala malá zlatá krabička obsahující nejnepochopitelnější zařízení, jaké bylo kdy vymyšleno, zařízení, po němž byla loď pojmenována – Srdce ze zlata.

Pohon založený na principu nekonečné nepravděpodobnosti je senzační nová metoda, jak překonávat obrovské mezihvězdné vzdálenosti za pouhou nictinu vteřiny a nemuset se přitom zbytečně plácat v hyperprostoru. Byl objeven šťastnou náhodou a poté dotažen v použitelnou formu pohonu výzkumným týmem Galaktické vlády na planetě Damogran.

Princip generování malých kvant konečné nepravděpodobnosti byl samozřejmě obecně znám. Stačí spojit logické obvody submezonového mozku Čmeláčisko 57 s atomovým vynašečem vektorů, umístěným v nějakém silném zdroji Brownova pohybu, dejme tomu v šálku horkého čaje. Generátory tohoto typu byly často užívány při večírcích k prolomení počátečního ostychu – v souladu s Teorií neurčitosti se vždycky nechaly všechny molekuly hostitelčina spodního prádla naráz odskočit asi o půl metru doleva. Mnozí uznávaní fyzici říkají, že tohle by se tedy rozhodně nemělo trpět. Částečně proto, že je to zlehčování vědy, ale především proto, že na takovéhle večírky je nikdy nikdo nezve. Další věc, která je pěkně štvala, byla jejich věčná neschopnost sestrojit přístroj, jenž by mohl generovat pole nekonečné nepravděpodobnosti potřebné k bleskové přepravě kosmické lodi mezi nejvzdálenějšími hvězdami, na dálky, nad nimiž zůstává rozum stát. Nakonec mrzutě prohlásili, že takový přístroj sestrojit nelze. A pak jednoho dne jakýsi studentík, kterého nechali uklízet laboratoř po jednom zvlášť nepovedeném večírku, začal uvažovat asi takhle: Jestliže je skutečně nemožné sestrojit takový přístroj, pak to logicky musí být konečná nepravděpodobnost. Takže stačí vypočítat přesně, jak je to nepravděpodobné, zadat výsledek generátoru konečné nepravděpodobnosti, nalít mu pořádný šálek horkého čaje a… zapnout ho!

Staré nechanice
Vysušené zbytky týden starého jídla, které člověk konzumuje v extrémní opilosti ve dvě ráno.

Staré sedliště
Zaschlá žlutá hmota, která se vyskytuje mezi hroty hospodských vidliček.

Starý smrdov
Vzduch ve víkendové chatě.

Starý spálenec
Vajgl, který se vám ocitne v ústech poté, co jste se na konci večírku napili plným douškem z plechovky.

Stojice
Postávání v kuchyni a přemýšlení nad otázkou, pro co si tam člověk vlastně šel.

Stožec
Erekce, která trvá, i když se člověk uprostřed sexu potřebuje vyčůrat.

Strakov
Duch, který se specializuje na kradení nových autoatlasů z vašeho automobilu.

Stratov
Ztracená věc, která se objeví, jen co si za ni člověk koupí náhradu.

Strhaře
Strhávání náplasti z citlivé části těla co nejrychleji v domnění, že se tím demonstruje odvaha a že to nebude bolet.

Stružná
Divoká hádka, která vypukne v autě cestou domů z večírku u páru, který se musel celý večer před ostatními chovat jeden k druhému slušně.

Stříhanov
Situace, kdy si člověk dělá otvírací či střihací gesta při hledání otvíráku na konzervy, nůžek a podobně v domnění, že to snad pomůže.

Střílky
Stlačitelné kohoutky u umyvadel na veřejných záchodcích, díky nimž si člověk může opláchnout kalhoty, aniž by kvůli tomu musel lézt rovnou do umyvadla. Střílka s nejdelším známým dostřikem na stanici Pickadyly v Santagrinu byla nedávno utlumena poté, co ji místní hasičský sbor využil při náročném hašení rozsáhlého planetárního požáru.

Stupné
Zdravě hulvátské, křepce vágní, přísně neurčité.

Suchá loz
Vysušené kraví lejno vyskytující se ve větším množství v horských oblastech položených výše než kraví pastviny, podle kterého horal pozná, že tu byli turisti.

Suchohrdly
Lidé, kteří se vás nejprve na něco zeptají, vy máte dojem, že je skutečně zajímá vaše odpověď, ale oni vám vzápětí skočí do řeči s tím, že, “no víte, proč se na to ptám…” a sami pak mluví bez přestávky celou hodinu.

Suchonice
Vyschlá fixa, která v kuchyni visí na provázku pod malou tabulí s nápisem “nezapomeň!” a kterou nikdo nikdy nepoužívá, ale nikdo se ani nemá k tomu, aby ji konečně vyhodil.

Sušice
Příjemná vůně v prázdné krabici od sušenek.

Světlo

Je část spektra elektromagnetického záření viditelných pozemšťany, tedy humanoidy obývajícími planetu Zemi. Dokazuje, že pozemšťan má velmi omezené vnímání zrakem. Nejen, že vnímá barvy pouze o vlnových délkách 380 – 750 nm, ale i v rámci tohoto rozsahu zpravidla popisuje pouze 7 barev. Pokud tedy vlivem klimatických podmínek dojde na Zemi k lomu světla a jeho rozkladu, popisuje pozemšťan tento jev jako duhu a říká, že má 7 barev. Vlnová délka kolem 420 nm je fialová, 460 nm modrá, 500 nm blankytná, 540 nm zelená, 580 nm žlutá, 620 nm oranžová a 660 nm červená.

Svidnička
Šlověk, který vás obtěžuje neustálým omlouváním se za to, že vás obtěžuje.

Svratka
Alkoholický nápoj speciálně určený pro konzumaci na konci neskutečně dlouhé pijácké párty poté, co všechno ostatní, co se dalo pít, už bylo vypito.

Šachy

Primitivní hra napodobující bitvu. Z dnešního pohledu se ovšem bitevní paralela vytrácí i v pozemském kontextu, neboť bojující strany jsou zastoupeny značně zastaralými bitevními stroji a zbraněmi. Přesto je hra dodnes na Zemi považována za geniální a rozvíjející rozum – což zbytek Galaxie nechápe, neboť princip hry naopak brání Pozemšťanům opustit zažité formy myšlení a povznést svoji civilizaci na patřičnou galaktickou úroveň.

Šaratice
Osoba, která se zdála daleko atraktivnější na diskotéce než druhý den ráno ve vaší posteli.

Šišma
Zvuk vydávaný osobou, která byla právě velice polichocena a snaží se chválu zlehčit.

Šlapanice
Nemotorný způsob šoupání nohama dvou či více jedinců, kteří se ve spěchu ocitli ve stejné části otáčecích dveří. Podobný jev lze pozorovat u osob, které se při táborové hře “běh siamských dvojčat” svážou u krku místo za nohy.

Šlakhamry
Dvojice hluchoněmých metallahských turistů, kteří před vámi stojí na eskalátoru.

Šlotava
Situace, kdy se člověku při snídani v hotelu náhle pohne žaludek, protože mu právě došlo, že zhruba v této chvíli pokojská objevila ponižující flek na jeho prostěradle.

Štemplovec
Osoba, která už patnáct let sedí u toho samého psacího stolu v tom samém kanclíku a má svůj vlastní názor na to, proč pořád nikam nepostupuje.

Štípa
Malý kousek sýra podivného tvaru, který vám zůstane v ruce při strouhání a díky němuž si můžete nastrouhat i vlastní prsty.

Telefon
Naprosto zbytečná techologie umožňující zastaralým a nepohodlným způsobem komunikovat na dálku. Z nepochopitelného důvodu si však velká část obyvatel Galaxie ponechává také telefonní číslo. Málokdy je dnes užíváno k telefonování, proto je dnes spíše užíváno ke vtipným vzkazům v telefonních seznamech, kdy devítimístné telefonní číslo je ve skutečnosti třípísmenné slovo zapsané v trojkové soustavě.

Telince
Moderní výzdoba stanice metra, která vypadá, jako by ji vydláždili televizními obrazovkami.

Teorie krychle Úlona Kolufida
Úlon Kolufid ve svém slavném traktátu tvrdí, že vesmír je ve skutečnosti krychle. Tato krychle se cyklicky mění, během takzvaného Velkého třesku se obrátí naruby. Polovina vesmíru je v tu chvíli tedy vnitřní a polovina vnější. Pro ilustraci své teorie sestavil kostku tvořenou osmi menšími kostkami. Kostičky jsou naskládané k sobě, takže polovina plošek tvoří vnější plášť kostky a polovina je v tu chvíli skryta. Důmyslným propojením kostiček pak lze velkou kostku převrátit naruby a plošky si v tu chvíli prohodí polohu. Návštěvníci Restaurantu na konci Vesmíru tvrdí, že nic takového při zániku Vesmíru nepozorovali. Jiní ale zase tvrdí, že návštěvníci Restaurantu těžko mohli něco takového vědomě pozorovat, když tou dobou už v sobě měli alespoň 10 Pangalaktických megacloumáků.

Teplice
Teplé a nepatrně lepkavé. Popisuje, jaké jsou na dotek vaše ruce po použití elektrického sušáku poté, co se sušák automaticky sám vypnul, ještě dosti vlhké na to, aby to způsobilo trapas, když hned člověk má někomu podat ruku.

Titan

Titan je největší z 62 dosud známých měsíců planety Saturn a po Ganymedu druhý největší měsíc v celé planetární soustavě. Objevil jej holandský fyzik a astronom Christiaan Huygens v roce 1655. Pojmenován byl po Titánech, dětech Urana – boha nebes a Gaie – bohyně Země (Saturn byl nejmladším z Titánů).

Traplice
K traplicím dochází, když se při konverzaci s osobou, která má jenom jednu nohu, snažíte být naprosto uvolněný a neformální, a přesto neustále používáte výrazy jako “vzít nohy na ramena”, “být celý den na nohou”, “pták noh”, “tam lidská noha nikdy nevkročila” nebo “dáme si frťana ještě do druhé nohy”. Traplicemi trpí často nezkušení stopaři, než si uvědomí, že tvor stojící před nimi má sice jen jednu nohu, ale není to následek úrazu ani jiné deformace.

Travná
Druh inteligentní traviny s jediným stvolem. Vyskytuje se na anglickém trávníku. Jakmile se k ní přiblíží sekačka, položí se na bok a zase se postaví, jakmile sekačka odjede.

Trhavice
podle předpisů musí mít každá veřejná budova minimálně dvacet trhavic. Jedná se o dveře, které se otevírají přesně opačným směrem, než by se dalo očekávat.

Trhové sviny
Části kufrů určení k tomu, aby se zašprajcovaly pod pohyblivým pásem na letišti. Některé modernější typy mají ještě speciální rychlouvolňovací zařízení, díky němuž se může kufr bleskově otevřít a vymrštit vaše spodní prádlo přímo do ozubeného soukolí pohyblivého pásu.

Trpík
Nástroj, který zubaři umožňuje působení co největší možné bolesti. V minulosti hodně záviselo na šikovnosti a fantazii zubaře, dnes lze vysoce sofistikované a účinné trpíky koupit v každém slušném obchodě se zdravotnickými nástroji.

Trpín
Nejnudnější rekreant, jakého na dovolené potkáte. Také jako jediný nepochopil, že výměna adres na konci dovolené je pouze společenský rituál, a rozhodně ne výzva k tomu, aby vám telefonoval a za tři měsíce se bez ohlášení objevil u vás doma.

Trpísty
Důsledky vyvození nesprávného závěru.

Třebíz
Možná ano, což ve skutečnosti znamená ne.

Tuhaň
Kreativní taneční číslo předváděné legendárním hamalským zpěvákem, vítězem 157 ročníků Zlatého slavíka.

Tuklaty
Ťukání ukazováčkem na sklo v marné snaze o komunikace buďto s akvarijními rybičkami nebo úřednicí na poště. Jsou zaznamenány tři úspěšné tuklaty spojené s prvním případem, v tom druhém úspěšný pokus zatím nebyl zaznamenám.

Tvrdín
Erekce, která se nedá skrýt, protože na sobě člověk nemá kabát.

Tvrdošín
Částečná erekce dostatečně velká na to, aby člověka vyboulením kalhot přivedla do trapné situace, ale nedostačující na to, aby z ní jinak cokoli měl.

Udeřice
Vražedné golfové údery.

Úpoř
Nucený úsměv na tváři maminky, které se malé děcko ve smíšené společnosti zeptá: “Mami, co to je?”, když správná odpověď zní: “No, to je kondom, zlatíčko.”

Úštěk
Osoba, která se s dobrým úmyslem pokusí někomu ubrouskem utřít zdánlivé visolaje, ale zjistí, že se jedná o bradavici nebo nějaký jiný výrůstek, spáchala úštěk.

Valeč
Typ člověka, který jede jedno patro výtahem.

Velemyšleves
Osoba s nejmodernějším sportovním vybavením a oděvem (golfový vozík, chňapky na golfové podložky, bot s ventilací, tepláková bunda podepsaná od Garyho Playera…), i když je úplný začátečník.

Velká hleďsebe
Osoba, která musí z večírku odejít, aby se ostatní mohli uvolnit a pobavit.

Velké žernoseky
Věci vyřčené bez rozmyslu při spontánním pokusu vysvětlit, co přesně člověk právě dělá, někomu, kdo nečekaně vstoupil do pokoje.

Velký vřešťov
Hulákání na cizince v domnění, že čím hlasitěji na ně člověk mluví, tím lépe mu budou rozumět.

Větrušice
Našívání si znaků planet nebo vlaječek cizích soustav na větrovku v domění, že pak bude člověk vypadat jako světoběžník.

Visolaje
Malé ale odpuzující kousky jídla, strategicky přilepené na nějakém hodně viditelném místě na obličeji či na oblečení.

Vít Vújagig

Studoval s výborným prospěchem starodávnou filologii, transformační etiku a vlnovou harmonickou teorii koncepce dějin. Jednou, po noci strávené pitím Pangalaktických megacloumáku se Zafodem Bíblbroxem, ho náhle začalo trápit pomyšlení, co se stalo se všemi těmi propisovačkami, které si v posledních letech koupil. Bádání bylo náročné a trvalo dlouho. Během té doby Vít Vújagig navštívil všechny hlavní oblasti úniku propisovaček po celé Galaxii. Nakonec přišel s kuriózní teorií, která svého času nadchla veřejnost. Podle ní existuje kdesi v kosmu, vedle planet obydlených humanoidy, reptiloidy, ryboidy, chodícími stromoidy a superinteligentními odstíny modré barvy, také planeta patřící výhradně propisovačkovitým formám života. A právě na tuto planetu putují všechny ztracené propisovačky. Nepozorovaně proklouznou červími dírami ve vesmíru do světa, kde jak dobře vědí, si budou moct užívat nádherně propisovačkovitého životního stylu, odpovídajícího vysoce propisovačkovitým stimulům, a vůbec mít to, co propisovačky považují za zlaté časy. To všecko bylo moc prima a náramná legrace, ovšem jen do té doby, než Vít Vújagig z ničeho nic prohlásil, že tu planetu našel a že tam dokonce pracoval jako šofér v rodině laciných zelených zacvakávacích propisek. Načež ho pochopitelně sbalili a dali pod zámek, kde se mu podařilo napsat knihu, a skončil v daňovém exilu, což je osud, který obvykle potká ty, kdo si nedají říct a dělají ze sebe pitomce na veřejnosti. Když na souřadnice, jaké údajně měla mít Vújagigova planeta, přiletěla jednoho dne výprava, objevila jen malý asteroid obývaný samotářským dědkem, který neustále prohlašoval, že nic není pravda, což se navíc posléze ukázalo jako lživé tvrzení. Jediné nejasnosti, které nicméně ještě zůstávají, se týkají oněch záhadných šedesáti tisíc altairských dolarů, vyplácených každoročně na Vújagigovo bankovní konto v Brantisvoganu, a potom také Zafodova kvetoucího kšeftu s ojetými propisovačkami.

Vlasatice
Hrst či chomáč mokrých chlupů, nalepený ve vaně na přepadový otvor.

Vlkoš
Druh vrátného, který vás vidí každý den a přátelsky vás oslovuje křestním jménem, ale když si pak jednou zapomenete kartičku zaměstnance, tak vás dovnitř nepustí.

Vogoni

Vysoký dóm jejich nosu se klene nad nízkým prasečím čelem. Tmavě zelená, jakoby gumová kůže je dost tlustá na to, aby mohla hrát složitou hru vysoké politiky ve vogonské státní službě, a hrát ji dobře, a dostatečně nepromokavá, aby umožnila přežívat libovolně dlouho v hloubkách až do tří set metrů bez jakýchkoliv následků. Ne že by se snad někdy chodili koupat. Jejich náročný časový rozvrh jim to nedovoluje. jsou takový, jací jsou, protože před bilióny let Vogoni poprvé vylezli z líně se převalujících pravěkých moří planety Vogsféry, leželi na panenském pobřeží a lapali po dechu. A když na ně toho rána dopadly první paprsky zářivého mladého slunce Vogsol, snad se na ně vývojové síly v tu chvíli vykašlaly, znechuceně se odvrátily a celý rod odepsaly jako ošklivý a nešťastný omyl. Vogoni se dál nevyvíjeli – neměli prostě přežít. Skutečnost, že přesto přežili, nejspíš slouží ke cti zarputilé, tupohlavé umíněnosti těchto stvoření. Vývoj? řekli si. Kdo ho potřebuje? A bez toho, co jim příroda odepřela, se jednoduše obešli, až do doby, než byli schopni napravit závažnější anatomické nedostatky chirurgií. A přírodní síly zatím na planetě Vogsféře pracovaly přesčas, jako by chtěly napravit svůj někdejší přehmat. Stvořily hbité, zářivě lesklé kraby, jako posázené drahými kameny, které Vogoni pojídali poté, co jim krunýře rozbili železnými palicemi, vysoké vznosné stromy dech beroucí štíhlosti a barvy, které Vogoni káceli a na nichž si pekli krabí maso, elegantní, gazelám podobná stvoření s hebkou srstí a vlahýma očima, která Vogoni chytali a na kterých seděli. Jako dopravní prostředek tato stvoření nebyla k ničemu, protože jezdce okamžitě shazovala, ale Vogoni na nich stejně seděli. A tak na planetě Vogsféře míjela nešťastná tisíciletí, až náhle její obyvatelé objevili principy mezihvězdných letů. Během několika krátkých vogoroků se všichni do jednoho přestěhovali do hvězdokupy Megabrantis, politického centra Galaxie, a nyní jsou nesmírně mocnou páteří Galaktické státní správy. Pokusili se získat vzdělání a pokusili se nabýt i jistého stylu a uhlazeného vystupování, ale jinak se moderní Vogoni liší jen velmi málo od svých primitivních předků. Každoročně importují ze své planety dvacet sedm tisíc hbitých, zářivě lesklých krabů jako posázených drahými kameny a za nočních flámů tráví mnohé šťastné chvíle tím, že do nich mlátí železnými palicemi. Typický Vogon je skrznaskrz zlý. A navíc nemají rádi stopaře.

Vogonské stavební flotily

Co dělat, chcete-li stopnout Vogona? Pustit to z hlavy. Je to jedna z nejnepříjemnějších ras v Galaxii – nejsou ani tak zlí, jako nevlídní, byrokratičtí, panovační a bezcitní. Nehnuli by prstem ani pro vlastní babičku, kdyby ji chtěla spolknout žravá Blátotlačka z Traalu, pokud by neměli písemný příkaz, vyhotovený s dvěma kopiemi, poslaný shora, odeslaný zpět, vrácený k doplnění, archivovaný, ztracený, nalezený, podrobený průzkumu veřejného mínění, znovu ztracený, tři měsíce kompostovaný a nakonec přeměněný v rašelinu na podpal. Nejlepší způsob, jak vymáčknout z Vogona drink, je vrazit mu prst do krku, a nejlepší způsob, jak ho rozčilit, je předhodit jeho babičku žravé Blátotlačce z Traalu. V žádném případě nenechte Vogona, aby vám recitoval poezii.“

Volanice
Koncovka telefonního rozhovoru skládající se zhruba z osmi pokusů o zdvořilé ukončení telefonátu.

Voletiny
Nadržené pohledy, jimiž se častují teenageři na večírku pořádaném rodiči.

Vráž
Nepříjemné došlápnutí nohy v důsledku chybějícího schodu ve tmě.

Vrdy
Drobné detaily u rukodělných řemeslných výrobků, kvůli kterým za ně člověk platí víc. Jedná se kupříkladu o neostré hrany, šmouhy od barvy či kazy v glazuře.

Vrskmaň
Chlapík, který v hospodě všechny poplácává po zádech, jako kdyby byli staří přátelé, i když ve skutečnosti žádné přátele nemá, a to zejména díky tomuto zlozvyku.

Vrtěžíř
Člověk, který se při rozhovoru s vámi neustále rozhlíží kolem, jestli poblíž náhodou není někdo zajímavější.

Všechlapy
Kamarádské chování doprovázené hláškou “mezi náma chlapama” používané nadřízeným jako předehra k oznámení zaměstnanci, že právě přišel o místo.

Výčapy
Odchlípnuté kusy koberce či linolea, o kterých všichni říkají, že jestli se s tím něco neudělá, určitě o ně někdo zakopne a zlomí si nohu. Za rok či dva o některý z nich někdo zakopne a zlomí si nohu.

Výrava
Obecný výraz pro situaci, kdy něco vyhrkne nebo vystříkne, ačkoli se člověk tolik snažil o pomalý a jemný postup.

Winmine
Primitivní hra, při které hledáte polohu min ve čtverečkované síti. Jako nápověda slouží čísla umístěná v některých polích, přičemž platí, že když je v poli číslo, nemůže tam být mina. Existují případy osob, které této hře naprosto propadly a z nepochopitelných důvodů tvrdí, že si tím trénují mozek. Někteří dokonce tvrdí, že v konečném rozmístění min lze nalézt tajemné vzkazy.

Zábrdí
Vzduch v taxíku, ze kterého zrovna někdo vystoupil.

Zafod Biblbrox

Zafod Bíblbrox, prezident Imperiální galaktické vlády. Dobrodruh, bývalý hipík, srandista, (cvok? patrně ano), grafoman, packal v mezilidských vztazích, o němž si většina lidí myslela, že je úplně mimo mísu. Prezident? Nejsme přece šílenci, aspoň v tomhle směru ne. Jen šest lidí v celé Galaxii znalo princip, na jehož základě byla ovládána. Těm bylo jasné, že v okamžiku, kdy Zafod Bíblbrox oznámil svůj úmysl kandidovat, byla to hotová věc: tohle byl ideální materiál na prezidentství.

Záluží
Ubrousek prostřený na baru a vyrobený tak, aby absorboval více vlhkosti než bar, ale méně než vaše lokty.

Zámrsk
Jedná se o několik rozptylovacích taktik pro situaci, kdy člověk potřebuje zamaskovat existenci čeperky. Patří mezi ně například: Začnete se vysokým hlasem smát a ukazovat z okna. Hlasitě kýchnete a při pohybu paže nenápadně smetete kapesníkem čeperku ze stolu. Řeknete, jéžiš, kdo to udělal….

Záříčí
Fyzikální veličina označující zářivost, 1 záblesk = 100 000 jednotek záříčí. Baterky uvaděček jsou zkonstruovány tak, aby se jejich zářivost pohybovala mezi 2,5 až 4 záříčí, aby vám tak pomohly spadnout, pošlapat ostatní nebo vrazit ruku do zmrzliny, když si chcete vyndat drobné.

Zdechovice
Emoce, jaké člověk pociťuje poté, co se mu celý den někdo snažil objasnit, jak funguje daň z příjmu.

Zdiby
Hrst drobných v zahraniční i domácí měně, vyskytující se na dně šuplíků. Vzhledem k tomu, že je nikdo nikdy nepoužije ani nevyhodí, představují zdiby zásadní úbytek galaktické finanční hotovosti.

Zdobnice
Ozdobná dečka na zamaskování další role toaletního papíru.

Zhoř
Náhlý příval paniky u člověka, kterému právě došlo, že je nevratně vtahován do konverzace typu kvakovce.

Zkřečoň
Osoba, která někomu vypráví zábavnou historku a přitom si vůbec neuvědomuje, že ji má právě od něj.

Zlíč
Člověk, který když dojde na podluhy, vždycky tvrdí “ale já měl jen polívku.”

Zlobice
Výraz ve tváři skupinky slušných, leč rozhněvaných lidí určený ležérnímu hulvátovi, která se je snaží předběhnout v řadě.

Zlosyň
Člověk, který nejdříve svému společníkovi v restauraci navrhne, aby si rozdělili účet napůl a pak si ještě přiobjedná dva balíčky cigaret.

Zňátky
Souhrnný výraz pro předměty, pro které člověk najde využití hned poté, co je vyhodí.

Znosim
Učitelův starý vytahaný svetr, který z velké části změnil barvu díky křídovému prachu, inkoustu, vajíčkům a výsledkům nepříliš poučných chemických pokusů.

Žalkovice
Pocity, jakým propadá osoba něco hledající, jež došla až do marné fáze, kdy znovu hledá tam, kde už předtím několikrát byla.

Žerůvky
Spokojené chrochtání vyluzované při relaxaci po dobrém jídle.

Životice
Kniha, jejíž obsah vůbec neodpovídá tomu, co je na obálce. Například jakákoli kniha, na jejíž obálce je napsáno “Nepropadejte panice!”

Žravá blátotlačka z Traalu

Nepředstavitelně tupé zvíře. Myslí si, že když ji nevidíte, nevidí ani ona vás – blbá jak tágo ale značně žravá. Sežere všechno. Fakt úplně všechno. O co je tupější o to je žravější. Nechcete ji potkat.

Od posledního vydání Stopařova průvodce je ovšem nutné konstatovat, že jistý obyvatel Galaxie (podle neověřených zpráv to byl samotný prezident Zafod Bíblbrox) dostal blbý, ale opravdu blbý, nápad vysadit žravou blátotlačku v bažinách Falie. Mnoho humanoidů tomu nevěří, přijde jim, že takto idiotský nápad je i na Zafoda moc. Nicméně faktem je, že za posledních několik let prudce vzrostl počet ztracených stopařů v bažinách Falie.