Informace pro lektory

Děláte na skupině nebo v oddíle něco speciálního a chtěli byste inspirovat ostatní? Nebo se sami profesně věnujete něčemu, co by mohli ostatní při činnosti využít? Kamínka jsou i o sdílení nápadů a zkušeností – tvořte je spolu s námi a pošlete nabídku na lektorování programu!

Pionýrská Kamínka jsou víkend plný inspirace, zážitků, předávání zkušeností a poznávání nového. Nejdůležitější na tom všem jsou ale lektoři – tedy nadšenci, kteří připravují jednotlivé programy.

Pokud už jdete vyplnit dotazník s anotací programu, najdete jej zde.

Informace, které vám, lektorům, pomohou s přípravou programu, jsme pro vás připravili níže na této stránce. ?

O Kamínkách a o Pionýru

V případě, že Kamínka a Pionýr znáte, můžete v klidu přeskočit k dalšímu nadpisu ?.

Kamínka jsou tradiční vzdělávací akce Pionýra (bude to čtrnáctý ročník!). Pionýrští vedoucí a instruktoři, kteří během celého roku jako dobrovolníci pracují u svých oddílů s dětmi, se na ní v průběhu víkendu účastní programů (které si sami vybírají z nabídky), vyměňují si zkušenosti, diskutují, předávají si inspiraci a vzdělávají se v nových věcech, které pak mohou uplatňovat při další činnosti (na oddílových schůzkách, výpravách, táborech…). Velkou část jednotlivých programů na Kamínkách připravují vzájemně lidé z Pionýra, pro větší pestrost ale rádi uvítáme i externí lektory „nepionýry“. Další představu o tom, jaká jsou Kamínka, můžete získat na stránce Co jsou Kamínka. A když byste chtěli vidět, jak vypadala Kamínka v minulých letech, můžete se podívat do fotogalerie z minulých ročníků.

Pionýr je jedna z největších organizací dětí a mládeže v Česku. Jsme samostatný a nezávislý spolek, který nabízí činnost dívkám i chlapcům na více než šesti stech místech po celé republice. Pionýr má na 14 000 členů, z toho asi 2 000 členů (dobrovolníků) je aktivně zapojeno do jeho chodu: vedoucí, instruktoři, hospodáři… Další informace o spolku najdete na oficiálním webu Pionýra.

Kamínka v roce 2019

V roce 2019 se Kamínka budou konat 12.–14. dubna v Praze (kde přesně viz dále). Pokud by vás zajímalo, kdo za Kamínky 2019 stojí, můžete se podívat na stránku organizační tým.

Praha je dopravní uzel, křižovatka cest i místo setkávání rozličných dopravních prostředků. Okolo toho stojí také tematická linka Kamínek 2019: Praha i Kamínka tak budou představovat bránu k výpravám za objevováním a poznáváním nového.

Na akci očekáváme asi 200 účastníků z pionýrských skupin z celé republiky. Přibližně třetina účastníků bývají instruktoři ve věku 14–18 let, třetina vedoucí 18–24 a třetina vedoucí 25+. Ve škále účastníků jsou tedy jak začínající instruktoři, tak zkušení oddíloví vedoucí i dlouholetí hlavní vedoucí táborů či hlavní vedoucí pionýrských skupin.

O programech

Programy budou probíhat v pátek večer, v sobotu přes den a v neděli dopoledne. Některé speciální budou probíhat i během pozdních nočních hodin. Jednotlivé programy jsou zařazeny do bloků, které jsou dlouhé vždy 1,5 hodiny. Ve výjimečných případech je možné udělat i takový program, který nebude do této standardní délky zapadat – pokud myslíte, že je to váš případ, dejte nám o tom vědět v dotazníku s informacemi o programu.

I s ohledem na téma Kamínek 2019 budeme rádi za programy, které otevírají neotřelá a současná témata či ukazují netradiční aktivity. Mezi to patří například :

  • moderní technologie a jejich použití při činnosti (drony, 3D tisk, kybernetika, virtuální realita, …)
  • kritické myšlení (mediální výchova, fake news, hoaxy, …)
  • šetrný přístup k přírodě (zero waste, enviromentální výchova, …)
  • zážitkové a pohybové aktivity
  • programy zaměřené na osobní rozvoj účastníků, cestování, otevírání nových obzorů aj.

Rozhodně ale nepohrdáme i „tradičními“ programy a tématy (tábornické, rukodělné…), naopak!

Forma programu

Program může probíhat různou formou – i tu prosíme vyplňte do dotazníku:

  • Přednáška / seminář – je formát, během kterého jsou účastníci převážně v pasivní roli a většinu programu jen poslouchají.
  • Workshop (dílna) – při tomto programu si účastníci něco prakticky vyzkouší a v jeho průběhu se do něj aktivně zapojují.
  • Pohybová aktivita – probíhá zpravidla v tělocvičně nebo venku.
  • Diskuze, výměna zkušeností – účastníci společně diskutují či sdílejí zkušenosti ohledně daného tématu; lektor diskusi obvykle vede a moderuje.
  • Exkurze, prohlídka – mimo prostor základní školy.

Jestliže váš program nezapadá do těchto kolonek, nevadí – jako pionýři rádi vyzkoušíme cokoliv nového.

Místo konání a prostory

Kamínka se budou konat v prostorách Základní školy Jižní v Praze 4 – Spořilově (viz Google maps nebo Mapy.cz).

Část tříd bude vyhrazena pro ubytování účastníků, část pro jednotlivé programy. Standardní učebny jsou různé velikosti (třída pro 30 žáků, asi poloviční je místnost družiny), k dispozici je také odborná učebna na hudební výchovu. V běžných třídách je samozřejmě tabule – někde klasická křídová, jinde whiteboardová na fixy či kombinovaná s obojím. Některé z učeben jsou také vybaveny projektorem a reproduktory.

Ve škole jsou dvě tělocvičny (180 m2 a 350 m2, ve větší z nich je navíc umělá lezecká stěna) a menší sálek. V areálu školy je poměrně velká venkovní zahrada, kterou je možné využít (včetně pevného krytého altánku a venkovního „amfiteátru“). Během akce předpokládáme, že na zahradě budeme mít navíc postavené teepee. Dále jsou v areálu školy k dispozici dvě venkovní hřiště.

Pokud máte požadavek na prostory, kde by měl probíhat váš program, na vybavení třídy nebo na materiál potřebný na program, prosíme, uveďte to též v dotazníku s informacemi o programu (viz níže).

Bližší představu o místě konání můžete získat též z fotogalerie prostorů.

Kontakt pro lektory

O lektory se stará naše skvělá Fili – Jana Ptáčková.
Ráda se vám bude věnovat na e-mailu kaminka@pionyr.cz nebo na telefonu 728 444 008.

Dotazník pro lektory s informacemi o programu

Lektory prosíme o vyplnění dotazníku s informacemi o jejich zamýšleném programu.

Pokud po odeslání formuláře budete chtít udělat nějaké změny (název/popis programu, požadavky na vybavení nebo na prostory apod.) nebo vás k vašemu programu ještě něco napadne, obraťte se na Fili – viz kontakt výše.

 

Lektorům, kteří pojedou i jako účastníci na celá Kamínka, snížíme jejich účastnický poplatek – podrobnosti s vámi domluví Fili.

Každého, kdo nabídne lektorování programu, si nesmírně vážíme: věříme, že i díky vašim skvělým programům budou Kamínka 2019 nezapomenutelná. Děkujeme! ♥️