Na Kamínka od 14 let!

Stávající zákonná úprava a často i zaběhlé tradice říkají, že odpovědnost (a to nejen trestní) přejímá člověk až od 15 let.
Víme ale, že vývoj každého je individuální, navíc s činností oddílů a družin v Pionýru často aktivně pomáhají i členové výrazně mladší – proto chceme dát možnost účasti na letošních Kamínkách i jim. Jedinou podmínkou bude, že se za ně zaručí dospělý vedoucí.

Letošní Kamínka jsou otevřena i pionýrům od 14 let! Pokud je vám tedy 14, chcete potkat další kamarády, získat zkušenosti od jiných vedoucích a instruktorů a najít inspirací pro činnost v oddíle nebo na táboře, pojeďte na Kamínka také!

S ohledem na trochu jiný právní status než u starších 15 let, je třeba, aby za účastníka, který ještě věku 15 let nedosáhl, během Kamínek odpovídal garant – jiný účastník starší 18 let, který se za něj zaručí a převezme za něj odpovědnost. Nejde o nic složitého – v principu převezme odpovědnost stejně, jako to dělá vedoucí, když se jede třeba na oddílovou akci. Tento garant se musí Kamínek samozřejmě také účastnit – může to být třeba váš oddílový vedoucí.

Postup přihlášení 14 letého

  1. Účastník ve věku 14 let se sám přihlásí na Kamínka, stejně, jako ostatní účastníci – viz návod k přihlášení. Zřejmě ale ještě nebude mít aktivovaný svůj uživatelský účet pro web pionyr.cz – pak mu musí pomoci jeho oddílový vedoucí nebo vedoucí pionýrské skupiny, pro které jsme připravili návod k aktivaci nového uživatelského účtu. Pokud byste narazili na problém, ozvěte se nám (e-mail, Messenger).
  2. Následně je třeba si vytisknout speciální přihlášku pro účastníky ve věku 14 let (pdf).
  3. Přihlášku musí podepsat sám účastník, jeho zákonný zástupce a také jeho garant.
  4. Přihlášku pak naskenujte (nebo kvalitně vyfoťte mobilem) a pošlete nám ji na e-mail kaminka@pionyr.cz.
  5. Až když vaší přihlášku obdržíme (a až budete mít zaplacené účastnické příspěvky) budeme moci potvrdit vaši účast (o tom vám pak přijde informace na e-mail). To znamená, že bez poslané naskenované přihlášky nebude vaše účast potvrzena, i když byste už měli zaplacené účastnické příspěvky. Tak pozor na to, ať pak zbytečně nečekáte.
  6. Originál přihlášky neztraťte – musíte jej pak přivést s sebou a odevzdat u prezence při příjezdu na Kamínka.

Těšíme se na vás!